NYTT STYRE: Herbjørn Kolstad, Marit S. Kolstad og Geir Kristiansen. Foran Anette Liseter og Stefan Skulstad, (Bjørn Flore ikke tilstede).

- Det er for tiden mangel på storfekjøtt i markedet, mens sauekjøtt er i balanse. Det kan komme endringer, dette er en høring, sier Anne Marit.

Løsdrift og overdragelser

Krav om løsdriftsfjøs for all storfe er satt til 2024, men en dispensasjonsordning på de brukene der det er gode båsfjøs.

INVITERT: Organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud fra Nord-Trøndelag Bondelag og gjenvalgt leder Anette Liseter.- Det finnes både dårlige og god båsfjøs, så dette må sees på i forhold til dyrevelferdskravet. Dette for å hindre at alle med båsfjøs må slutte på dagen når ordningen trer i kraft, sier organisasjonssjefen.

Endringer i beskatning i forbindelse med gårdoverdragelse innad i familien er et hett tema.

- Ingenting er klart enda, men vi håper dette blir stoppet. Ikke noe er klart før budsjettet er undertegnet.

Fokus fremover

Det viktigste lokallagene kan gjøre er å holde organisasjonen ved like, holde titt når det skal dras sammen ved aksjoner og andre viktige saker.

- Med våre 60.000 medlemmer er vi et unikt apparat som stiller sterkt i forhandlinger. Vi skal vise frem det som er bra. Landbruksnæringen er viktig, viktig, viktig. Ingen land i verden vil ofre sin del av maten til eksport, sier en engasjert Igelsrud.

Hun presiserer at det er viktig med politisk påvirkning og jobbe nedenfra og oppover.

- Gi informasjon for å ivareta det vi har her i fylket og ikke minst lokalt. Det er viktig å produsere mat her hjemme, sier hun.

Det oppfordres til å prate med folk om hva vi driver med, og at vi trenger gode forhold for å drive lokalsamfunnet slik vi gjør.

- Det er mange der ute som ikke har peiling på hva vi driver med og for en viktig jobb vi har. Medlemmene i lokallagene må være aktive og gi informasjon. Det er viktig for at vi skal få til noe, sier organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud fra Nord-Trøndelag Bondelag.

Årsmøte

Årsmeldingen i Namdalseid Bondelag viser at laget har vært aktiv gjennom året, og før jordbruksforhandlingene ble medlemmene inviterte til studiering. Skolene på Statland og Namdalseid har også dette året fått sin frokost og skolelunsj, et samarbeid med Bygdekvinnelaget. Landbruksspillet har de hatt sammen med interesserte ungdommer på 10. klassetrinn i begge skolene.

TAKK FOR INNSATSEN:  Morten Elden, Solgunn Ekker og Bodil Silset (ikke tilstade) takket av, Geir Kristiansen overrakte gaver.

- I Landbruksforumet har vi diskutert den nye strategiske planen Miljø og Landbruk. Med den blir det lagt opp til årlige handlingsplaner som vi i landbruksforumet kan være med å forme hvordan skal se ut, står det i årsmeldingen.

Gla`dan og Molomarkedet har vært Bondelagets mulighet til å synliggjøre sin eksistens, noe som også står på neste års plan. Styret oppfordrer ellers sine medlemmer til å komme med ønsker om kurs og møter med spesielle temaer. Et uhell sist sommer viser at det er behov for et førstehjelpskurs.

- Vi har tross alt et yrke der vi hele tiden må være på vakt, og vi vet uhell kan skje når vi minst aner det. Vi har ingen å miste, ble det sagt i forsamlingen.

Valg

Anette Liseter gjenvalgt leder, Geir Kristiansen, Stefan Skulstad, Herbjørn Kolstad, Marit S. Kolstad, Bjørn Flore, er det nye styret. Varamedlemmer er Geir Myren, Hilde Gystad og Sol Hege E. Urtegård.

Tekst og foto: Svein Tore Kolstad

Det må kalles god plass i møterommet når bare 14 medlemmer møter opp.