Egenandelen vil komme på 200 kr pr. Pers. Dette dekker middag og musikk.

Påmeldingsfrist 18. november på SMS til Anette Liseter

tlf 45 61 92 85

Muligheter for skyss fra sør-eide, Osen, Lauvsnes og Utvorda, ved nok interesse. Meld fra i påmeldinga.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen
Namdalseid Bondelag,
Namdalseid Bonde-og småbrukerlag,
Produsentlagene i Namdalseid og Flatanger,
Namdalseid og Osen Sau og Geit og
Namdalseid Skogeierlag.