Oppmøte for årsmøtet er på gården til Tore Kaldhal klokken 19.00 den 30. oktober. Her vil de frammøtte få en omvisning på gården og lære mer om fjøsbyggeprosjektet hans. Deretter går turen til Samfunnshuset for selve årsmøtet. Det kommer også besøk fra Nord-Trøndelag Bondelag for å fortelle om nyheter fra sentralt hold.

Sakslisten for årsmøtet er som følger:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
8. Valg
            a. Leder for 1 år. På valg: Anette Liseter
            b. 3 styremedlemmer for 2 år. På valg: Marit Kolstad, Herbjørn Kolstad, Bjørn Ståle Flore
            c. 3 varamedlemmer for 1 år. På valg: Geir Myren, Kjell Brørs, Sol Hege E. Urtegård
            d. Utsending til fylkesårsmøte. På valg: Nestlederen
            e. 2 revisorer for 1 år. På valg: Oddvar Oppdahl, Bjørn Dag Derås
            f. Godtgjørelse til tillitsvalgte
            g. 1 medlem til valgkomiteen for 3 år

Innkalling til Årsmøte 2017 Namdalseid Bondelag
Årsmelding 2016-2017 Namdalseid Bondelag