TAKKET AV: Geir Kristiansen ble takket av som styremedlem i Namdalseid bondelag, av leder Anette Liseter.

- Det skjer mye med samfunnsstrukturen, både sammenslåing av kommuner og fylker. Hvordan dette gir utslag for bondelagene på kommune og fylkesplan, vet man ikke enda. Nord-Trøndelag har et annet fokus på landbruket enn i sørfylket, og vi vil få mindre å si dersom vi blir stor, sier nestlederen.

INNLEGG: Tore Kaldahl hadde flere innlegg på årsmøtet.- Nord-Trøndelag er et lokomotiv innen landbruket på landsplan, både hvordan vi jobber og vi har et godt samhold. Norsk landbruk har alt å tape dersom Nord-Trøndelag kommer bort, ikke dra kreftene mot sør. Vår representasjon er god, sa Tore Kaldahl.

Det blir ikke enkelt, bondelagene må samordne seg for å opprettholde den posisjonen de har i dag.

- Bruk tida godt, vi må påvirke framover. Det vil bli noen kamper mot makt og posisjonering, sa Grande.

Hun anbefaler bondelagene å legge fram sine meninger til fylkeslaget angående omstruktureringer og vedtekter.

Studiering

I 2017 er det nye jordbruksforhandlinger, og hva prioriteres da?

- Vi må få mer lokalt engasjement. Det er alltid lite oppmøte når slike saker kommer opp, dette er viktig, anmodet Borgny Grande.

LITT AV STYRET: Stefan Skulstad, Anette Liseter og Marit Kolstad de eneste fra styret til stede, her sammen med nestleder i Nord-Trøndelag bondelag Borgny Kjølstad Grande.

Det jobbes godt i Tine og Nortura, noe som gir gode tider for den enkelte produsent. Dette kan i neste omgang gi et dårligere tilbud fra staten.

- Politikerne ser jo at dette går bra, og i neste omgang kan det komme et dårligere tilbud fra Staten.  Bøndene er blitt flinkere, de er gode produsenter og det er et godt rentetilbud. Vi må prioritere å ta vare på strukturen og landbruket i distriktene i gode tider, sier Grande.

Etter mange gårdsbranner og andre tragedier innen landbruket, anbefalte nestleder Borgny Grande årsmøtet til å ta tak i studieringen «Tryggere sammen».

- Dette gir et innblikk dersom noe skulle hende, og vi vil ha et tryggere samfunn. Det kan skje en ulykke, strømmen kan bli borte, brann, katastrofer i sin helhet eller dyretragedier. Vi har ingen å miste, så ta vare på hverandre. Denne studieringen ser virkelig bra ut, sier nestleder i Nord-Trøndelag bondelag, Borgny Kjølstad Grande.

LEDET: Oddbjørn Solum ledet årsmøtet med sikker hand sammen med leder Anette Liseter.

Årsmøte

Et godt planlagt årsmøte vil ofte være greit å gjennomføre, og det ble det denne gangen også. Det eneste som heftet litt var under punktet regnskap, men etter noe fram og tilbake med budsjettet, aktiviteter eller ikke, viser nå budsjettet for 2017 et overskudd på 6.500 kroner.

GJENVALGT: Leder Anette Liseter fortsetter.Valg er det mest spennende i årsmøtesammenheng, og leder i valgkomiteen, Otto Ekker, la fram valgkomiteens innstilling, og disse ble valgt i styret: Gjenvalg på leder Anette Liseter, Stefan Skulstad for 2 år og Svenn Kaldahl er ny. Disse var ikke på valg: Herbjørn Kolstad, Marit Kolstad og Bjørn Flore. 3 varamedlemmer for ett år: Gjenvalg på Geir Myren og Sol Hege Elden Urtegård, Kjell Brørs er ny. 2 revisorer ble gjenvalgt for ett år; Bjørn Dag Derås og Oddvar Opdahl.

Av Svein Tore Kolstad

VALG: Otto Ekker presenterte valgkomiteens forslag.