GOD PLASS: Det var god plass rundt bordet på møtet, f.v. Jan Petter Jermstad, Geir Kristiansen, Oddvar Opdahl, Herbjørn Kolstad, Steffan Skulstad, leder Anette Liseter, Pål-Krister Vesterdal Langlid, Jon Martin Buvarp, Oddny Tanem, Trond Derås og Bjørn Dag Derås. (Foto: Svein Tore Kolstad, Lokalavisa Verran Namdalseid)

- Vi må prøve å få dette til å bli en tradisjon så kanskje det fremmer interessen bedre og flere medlemmer vil få interesse for dette, sier leder Anette Liseter.

Noen dager før de skulle levere sitt innspill angående jordbruksoppgjøret, hadde de invitert rådgiver Pål-Krister Vesterdal Langlid fra Nord-Trøndelag Bondelag. Her ble det sett på blant annet statsbudsjett, arveavgift og avskrivingsgrunnlaget ved gårdsoverdragelse.

Betydelig endring

- Et landbrukspolitisk mål er å ha landbruk over hele landet. Satse på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for en mer fremtidsrettet landbruksproduksjon, var blant aktuelle informasjoner.

Konsekvenser av ny politikk der inntektsmulighetene kan bli betydelig endret for mange. Et mindretall vil få økte inntekter og det vil bli variert bruksstruktur. Norges Bondelag bør legge seg på samme spor som de siste årene,

- Skal vi fortsatt kreve betydelig økte budsjettmidler? Det blir viktigere enn noen gang tidligere å få til en diskusjon i Stortinget, men det er regjeringen vi forhandler med, sier Langlid.

Jordbruket må utforme et krav som alle er sikker på og står for.

- Vi må ikke snu kappa etter vinden, vi må tenke nytt og stå på krava, sa Herbjørn Kolstad.

Viktigst

INTERESSANT: - Det var et interessant opplegg med studiering angående årets jordbruksoppgjør, sier leder Anette Liseter.Hva som er viktigst å prioritere er mange forskjellige saker.

  • Investeringstilskudd.
  • Velferdsordninger.
  • Pristilskudd.
  • Arealtilskudd.
  • Husdyrtilskudd og regionale miljøprogram.
  • Økt matvareproduksjon og investeringstilskudd over hele landet.

- Det var en grei dag med innspill og en gjennomgang av det vi har vært gjennom i studieringen. Et utkast med våre meninger er sendt Nord-Trøndelag Bondelag så har nå vi gjort vår oppgave. Det blir ei spennende tid utover våren, sier leder Anette.

Av Svein Tore Kolstad