Foto Sissel Berge, Selbu, duften av nypløyd jord.

Fagdagen gir ei innføring i prinsipper om fruktbar jord og hvordan dette kan gjøres i praksis i Trøndelag. Fagdagen egner seg for landbruksrådgivere og bønder.

Programmet presenterer de fem trinnene til fruktbar jord:

  • Hva er god jordkvalitet, hva kjennetegner god jord?
  • Få næringsstoffene i jorda i likevekt. Når vet vi hva vi har og hvilke tiltak er aktuelle for å forbedre jord?
  • Kontinuerlig grønt plantedekke - allsidige blandinger og samtidig kontroll på ugraset.
  • Flatekompostering - metode for å gå fra en kultur til neste med minimal jordbearbeiding.
  • Jordbiologiens betydning for fruktbar jord - hvilke tiltak er aktuelle for å forbedre mikrobiologi i jorda?

Kursholdere er Martin Beck fra Danmark (www.martin-beck.dk) og JM Vibhoda Holten (www.vitalanalyse.no),

Deltageravgift inkl lunsj: 600,- kr

Påmelding innen 10. januar til gronnkompetanse@trondelagfylke.no Oppgi navn, fakturaadresse og telefonnummer.

Invitasjon til fagdag på Skjetlein 5 trinn til fruktbar jord og humusbygging