Ola Elvestuen og Erling Aas-Eng

I dag ble det klart at regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringen tillater kun å ta ut én flokk - Slettås-flokken i Trysil.

- Med denne avgjørelsen gjør regjeringa og statsminister Erna Solberg en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd, og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Aas-Eng.

Han er glad for at Slettås-flokken omsider tas ut, etter mange år med store problemer og konflikter. Men han understreker at uttak av kun én flokk ikke er tilstrekkelig for å få antall ulv i tråd med bestandsmålet. Derfor må også flokkene Mangen (Akershus-Hedmark) og Hobøl (Østfold) tas ut.

- Mange som bor og lever inne i ulvesona har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Dette var den store testen på om regjeringen var villige til å gjøre det Stortinget har bestemt, nemlig å gjøre en nødvendig regulering av ulvebestanden. Vi må i dag konstatere at det er de ikke, sier han.

I nyere tid har det ikke vært så mange ulv i norsk natur som det er i dag, likevel mener altså regjeringen at bestanden skal øke.

- Vi ligger allerede langt over det bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden. Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt faktisk blir gjennomført, sier Aas-Eng.

Siden innføringa av forvaltningsområdet for ulv i 2004 og fram til i dag har et økende rovdyrtrykk gjort det vanskelig å drive næring i utmarka. Spesielt tydelig er dette i den delen av sona som ligger i Hedmark fylke. Her er bruken av utmarksbeite i praksis er avviklet, bestanden av elg er kraftig redusert, frustrasjonen er stor og mange føler på en utrygghet.

- Skadepotensialet for husdyra våre øker jevnt med antall ulv i Norge. De store tapene i Nord-Østerdal i sommer viser tydelig dette. Derfor er beitenæringa helt avhengig av å få ned trykket. Jeg er svært skuffet over dagens vedtak, sier Aas-Eng.

Han er også skuffet over at regjeringen ikke har kommet tilbake til kravet om at beitebrukerne i Nord-Østerdal må få samme erstatning som beitebrukerne på Hadeland fikk i fjor.

- Vi føler oss ikke tatt på alvor, sier han, og legger til:

- Bruken av skogen og fjellet til næring er viktig for svært mange bygdesamfunn, men med en voksende ulvebestand inne i ulvesona har dette blitt stadig vanskeligere. Som følge av at ulvebestanden ikke blir skikkelig regulert har mange allerede mistet rettigheter til beite og jakt på egen eiendom. For landbrukets del skaper dette også problemer utenfor sona, fordi en økende ulvebestand vil føre til flere streifulv som angriper beitedyr i beiteområder, sier Aas-Eng.