Margrete Nøkleby (i midten på bildet) skal være næringspolitisk sjef hos Norges Bondelag i Oslo i ti måneder. Det skal nå tilsettes en rådgiver-vikar for å gjøre trioen på fylkeskontoret komplett. Til venstre: Førstekonsulent Anne Rustad. Til høyre: Vikarierende organisasjonssjef Guro Breck. Foto: Morten Berntsen

 

Organisasjonssjef i Hedmark Bondelag, Margrete Nøkleby, skal være næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i perioden 1. juni 2018 til 1. april 2019. 
Vikariatet er på ett år, og er dermed to måneder lengre enn Nøklebys vikariat, og enn det som først ble annonsert.

Rådgiver Guro Breck er tilsatt som vikar i organisasjonssjefstillingen i Hedmark Bondelag i denne perioden. 

Det er nå utlyst vikariat for rådgiverstillingen, med søknadsfrist 13. mai. Se stillingsutlysningen på Finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=118929280

Det søkes etter en samfunnsengasjert og positiv rådgiver med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken. 

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål 
  • Rovdyrpolitisk arbeid 
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt 
  • Økonomi 
  • Informasjonsarbeid

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe i team, ta initiativ og godt humør blir også satt pris på. Søkere som har høyere landbruksfaglig utdanning og relevant erfaring innen landbruk eller organisasjonsarbeid vil bli foretrukket.

Vi har godt arbeidsmiljø, lokaler i et landbruksfaglig miljø på Blæstad i Vang og fleksitid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet, og det tilbys gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne organisasjonssjef i Margrete Nøkleby, 977 13 367 eller personalsjef Catharina B. Andersen, 905 15 152. 

Kort søknad med CV sendes innen 13. mai 2018 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no