Vervearbeid er viktig, og det lønner seg!

Før jul hadde vi en vervekampanje der vi premierte den beste enkeltververen. Vinneren ble Hans Graffer fra Lom, som vervet fem nye medlemmer i løpet av en måned! fra vervekampanjen i desember

Lokallagenes tur til å sikre seg vervepremier

Nå ønsker styret å premiere de beste lokallagene i vervekampanjen som går fram til 1. mars. Og det blir lagt inn spurtpremier underveis. 1. februar er datoen for første spurtpremie. Det lokallaget i Oppland som har vervet flest medlemmer i løpet av januar får 2500 kr og det laget som i samme periode har vervet flest medlemmer i prosent får 2500 kr. Neste spurtpremie kommer 15. februar og siste spurtpremie 1. mars. Samme prinsipp for premiering. Tilsammen er det lagt inn 15.000 kroner i spurtpremier.

Så til hovedpremien: Det laget som har vervet flest medlemmer i hele perioden fra 1. januar til 1. mars får 5000 kroner, og det laget som har vervet flest i prosent får 5000 kr.

Hvilket lag har vervet flest medlemmer? Vinnerne blir offentliggjort på årsmøtet 15.-16. mars, men for å piske opp konkurranseinstinktet vil vi legge ut spurtpremievinnerne etterhvert.

Lykke til!

Hvorfor være medlem?

Bondelaget er et viktig nettverk, med rom for gode diskusjoner

Sammen er vi litt sterkere