Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag, og Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Etter planen skulle Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag slås sammen til Innlandet Bondelag på et historisk årsmøte 18. til 19. mars på Lillehammer.
På felles styremøte 13. mars ble det vedtatt å utsette årsmøtet på ubestemt tid, inntil det er forsvarlig å holde et fysisk møte. Sammenslåing og valg av nytt felles styre innebærer et såpass omfattende årsmøte at fylkesstyrene ikke anser digital/telefonisk avvikling av årsmøtet som aktuelt. Nåværende tillitsvalgte vil derfor opprettholde sine funksjoner og sitt arbeid.

Fylkesstyrene var helt samstemte om at det viktigste nå er å håndtere koronakrisen på best mulig måte.

- Den viktigste oppgaven vi har nå er å sikre matproduksjonen i den alvorlige situasjonen vi står i. Vi har en samfunnskritisk oppgave. Bondelagets jobb framover blir å bidra til at bønder kan opprettholde matproduksjonen. Dette må være vårt fokus nå, sier Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag og Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Samfunnskritisk funksjon

Matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen "forsyningssikkerhet". Myndighetene slår fast at dette gjelder hele verdikjeden fra produksjon via foredling til levering til sluttbruker.

Fylkeslederne er klare på at befolkningen skal være trygge på matforsyningen.

- Vi tar ansvar og setter alt inn på å opprettholde så normal produksjon som mulig i ukene og månedene framover, uttaler Gjems og Hegge.

I dette ligger et systematisk arbeid i alle ledd.
For det første gjelder det forholdsregler og forberedelser hos den enkelte bonde.
Her går det på å opprettholde gode rutiner for smittevern på gården, ta gode grep for å holde seg frisk lengst mulig, og å sørge for å ha en oppdatert beredskapsplan.
I dette ligger også å ha planer for arbeidskraft på gården dersom sykdom rammer.

- Nå er det viktig at vi bønder stiller opp for hverandre ved behov. Ta kontakt med hverandre nå på forhånd. Å avtale beredskap mellom kolleger som kjenner hverandres produksjoner er en god løsning, sier Hegge og Gjems.

Samarbeid og myndighetskontakt

Landbruket har gode tradisjoner for å finne løsninger i kriser, og de to fylkeslederne er trygge på at landbruket vil stå fram på en solid måte også denne gangen.  

- I neste ledd gjelder det logistikk og forsyningslinjer internt i landbruket. Der er det opprettet beredskapsgrupper og samarbeid på tvers i bransjen, forteller fylkeslederne.

Tilsvarende er det behov for omfattende dialog med myndighetene.

- Bondelaget er og vil være i løpende kontakt. Vi har et felles fokus på å finne løsninger der det måtte bli behov for det, sier Elisabeth Gjems og Kristina Hegge.

Organisatorisk har Bondelaget strenge tiltak for å unngå smittespredning. Dette innebærer at alle fysiske møter avlyses inntil videre. Denne henstillingen går også til lokallagene. De ansatte i administrasjonen på Blæstad og Lillehammer jobber i all hovedsak på hjemmekontor. Det må derfor tas kontakt på telefon / epost, og ikke ved personlig oppmøte.