Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Jon Georg Dale gjestet Norges Bondelags årsmøte 6. juni 2018. Erling Aas-Eng hadde sett seg lei på at Dale stadig refererer landbrukets inntektsutvikling i prosent, noe som ikke synliggjør reell utvikling opp mot andre grupper. Det er et stort gap mellom landbruket og snittet for andre grupper i samfunnet.

Her er Aas.Engs innlegg og spørsmål til Jon Georg Dale:

Tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket viste foran årets jordbruksforhandlinger en kraftig inntektsnedgang i jordbruket fra 2016 til 2018, samtidig som den gjennomsnittlige lønnsveksten for andre grupper i samfunnet har økt betydelig. Inntektsgapet hadde dermed økt med 41.500 kroner per årsverk ved inngangen til årets oppgjør de siste åra.

Årets oppgjør ga en inntektsvekst for jordbruket på 11.700 kroner mot 19.300 kroner for andre grupper. Avstanden øker altså ytterligere. 

Den nedslående virkningen av årets oppgjør er at vi har økt inntektsgapet til andre grupper fra 2016-2019 med nesten 50.000 kroner!

Dette kan ikke fortsette!

Statsråden har stadig ønsket å regne inntektsutvikling i prosent. Men nå har jeg ei matematisk nøtt til deg, Dale: Er det virkelig mulig å redusere dette inntektsgapet, slik som Stortinget har vedtatt, ved å regne med prosentvis lik inntektsutvikling i landbruket sammenliknet med andre grupper i samfunnet?

Dale svarte Aas-Eng slik: 

- Måten vi måler inntekt i landbruket på innebærer at det ikke er mulig å sammenlikne bønder med lønnstakere. Det vi derimot kan måle, er inntektsutvikling. Og inntektsutvikling måles i prosent - slik er det. Hvis prosenten er høy nok, reduserer den gap. Og er den ikke høy nok, reduserer den ikke inntektsgap, sa Dale, og la til:

- Det er enighet i Stortinget om at markedsbalanse er en forutsetning for å bedre inntektsutviklingen. Derfor må det uansett på plass først.


Landbruks- og matminister Jon Georg Dale