Med Regjeringens vedtak i dag, ser vi igjen at verneinteresser og et lite parti på Stortinget overstyrer Stortingets rovviltforlik, sier Kristina Hegge. Høyre og FrP har et forklaringsproblem, mener hun. Er dette virkelig en så lite viktig sak for dem at de lar Venstre styre hele skuta, spør hun.

Fylkesleder Kristina Hegge, er betenkt og frustrert over dagens vedtak i Regjeringa.

Manglende uttak av ulv er selvsagt et stort problem for de som bor i ulvesonen. Der mister folk gleden og tryggheten ved å bo på bygda. Men vi som bor utenfor sonen blir også preget av det store antall ulv i drift. Jo trangere det er om plassen i ulvesonen, dess flere går rundt og dukker opp i de store utmarksområdene vi har i Oppland. 

Den eneste fornuftige måten å få regulert ulvetallet på er å ta de ut på snø. Vi har i hele sommer hatt skadefellingstillatelser i fleng her i Innlandet. For Innlandet sin del er dette tredje sommer på rad med veldig store tap til ulv. 

Når ministeren nå forteller oss at det skal være mulig å ta ut EN flokk i ulvesonen oppleves dette som et hån. Vi kommer ikke ned på bestandsmål på denne måten. Det vitner om en sterk motvilje til å følge opp rovviltforliket. Hvor lenge skal det være mulig å overstyre et Stortingsflertall på denne måten? spør Kristina Hegge.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen. Foto: Skjermdump fra pressekonferansen på NRK

 

Dette vil føre til et norsk ulvereservat, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.