På Norsk Landbruksrådgivning sine sider: www.nlr.no er det lagt ut nyttig informasjon om priser, fôrverdier, såing av nytt grøntfôr o.l.
Når det gjelder høsting av kornåkre så oppfordrer vi til at prisen på fôret  avtales mellom kornbonden og husdyrprodusenten. Prisen bør være salgspris på korn fratrukket høstekostnader, slik at kornbonden ikke skal komme dårligere ut enn ved erstatning. NB! I mange tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å ta fôrprøver for å få nøyaktig info om hva rundballen inneholder.

Felleskjøpet har tatt initiativ til fagmøter i forbindelse med årets grovfôrsituasjon. Dette er et åpent møte, så alle ønskes velkommen!
I Hedmark vil møter bli holdt på følgende tidspunkt og steder:
Mandag 16. juli kl 11 00:             Tolga, Malmplassen
Mandag 16. juli kl 19 30:             Os, Os samfunnshus
Tirsdag 17. juli kl 19 30:              Glåmdalen, Skaslien gjestegård
Onsdag 18. juli kl 11 00:              Ringsaker, Gamle Prøysenhuset
Onsdag 18. juli kl 19 30:              Elverum, Scandic Elgstua
Torsdag 19. juli kl 11 00:             Alvdal Taverna
Torsdag 19. juli kl 19.30:_______Rendalen, Mistra Hotell
Torsdag 19. juli kl 19 30:             Trysil, Bar Trysil Fladhagen   

Program for møtene:

  • Foringsstrategi og valg av kraftfor for drøvtyggere- Felleskjøpet
  • Orientering om avlingsskade erstatning- Landbrukskontoret/Bondelaget
  • Slakteplanlegging under gjeldende forhold – Nortura
  • Aktuelle tiltak på jordet – NLR
  • Disponering av fôr – TINE

Vi viser også til at Landbruksdirektoratet gjør endringer i forbindelse med situasjonen.

Når halmen må prioriteres til fôr, må en tenke annerledes i forbindelse med strø. Mjøsen Skog har kommet med følgende tilbud fra sine anlegg.
Heltreflis; Kr. 120,- /m3 l opplastet terminal. Mjøsen kan levere med containerbil, ordinært sidetippende vogntog, samt semitrailer med «walking floor».  For de som ordner transport sjøl må det gjøres avtale om lasting på terminalene.  Våre terminaler er i utgangspunktet ubemannet, men det vil gå ut informasjon om hvem som kontaktes for lasting som svar på de henvendelser vi får. Fuktinnhold i flis er normalt 30 – 40% fukt i % av totalvekt. Fraksjonsfordeling: Hovedfraksjon, 8 mm. - 45 mm. 70 – 75% av vekt. Finfraksjon, <3,15 mm. 7 – 15% av vekt.


Vi må heller ikke glemme å ta vare på hverandre - snakk med naboen og andre kollegaer. Det er mange som er hard rammet og bekymringene blir større og større for hver dag som går.
Norsk Landbruksrådgivning kan bistå som samtalepartner.