Thor Ludvig Løken

Thor Ludvig Løken er mangeårig potetbonde i Stange, og er nå leder i Stange Bondelag, vara til fylkesstyret og delegat fra Hedmark på Norges Bondelags årsmøte.

Her er Løkens innlegg under generaldebatten på årsmøtet: 

Årsmøte- og ordfører
Takk for et godt oppgjør for grøntsiden, inkludert potet. Vi er jo kåret til jordbruksavtalens vinnere.
Arealtilskuddet har gått betydelig opp, 98 kr på potet, 200 kr på grønnsaker, 500 kr på frukt og 300 kr på bær.
25 øre pr kg på potet og 3 % på grønnsaker. Vi har gode preferanser på norsk frukt og grønt, og i et normalår skal vi klare å ta ut disse prisene.
Men det er et MEN her:
I Norge begynner prisene nå å bli veldig høye i forhold til andre land, og tollvernet blir svekket mer og mer. Dette gjelder ikke bare for grønt, men også for hele norsk jordbruk.
Hvordan skal vi møte dette i framtida?
Tollvernet er jo selve fundamentet i norsk landbrukspolitikk. Ryker dette, er det tilnærmet katastrofe.
Det vi ser nå er at beskyttelsen blir mer og mer svekket. Oppfordringen min nå blir derfor at vi må sette enda mer press på regjeringen med Dale i spissen.
Mye av dette er internasjonale avtaler, men det hjelper å ha egen regjering og minister på vår side.
Da vil jeg utfordre Norges Bondelag på hvordan de jobber med dette og hvordan ser de for seg utviklingen for tollvernet fremover.
Satt på spissen så er et sterkt tollvern vel så viktig, om ikke viktigere, enn økt målpris.