Stortingsbesøket ga solid utbytte, med både omvisning og politisk diskusjon med Hedmarksbenken. 

Hedmark Bondelag la i år sitt 45 personer sterke ledermøte til Oslo 20.-21.nov, med tanke på å bli nærmere kjent med Norges Bondelags nye hovedkontor i Hollendergata i Oslo. Landbrukets Hus bød på gode møtelokaler, herlige matopplevelser i kantina/bedriftsrestauranten, og sist men ikke minst: Svært solide fagforedrag fra Norges Bondelags ansatte og tillitsvalgte.


Lars Petter Bartnes

Vi satte svært stor pris på å ha med oss Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes gjennom en hel dag og kveld. I foredrag tok han blant annet for seg tørkesommeren, markedsregulering og konsekvensene av at KrF går inn i regjering.
Videre holdt assisterende generalsekretær Sigrid Hjørnegård og seniorrådgiver Anja Fyksen Lillehaug svært gode foredrag om klimaforhandlinger og om dyrevelferd. På dag to sørget flere ansatte, med næringspolitisk sjef Margrete Nøkleby i spissen, for omvisning i lokalene.


Sigrid Hjørnegård

Andre viktige temaer som ble gjennomgått og drøftet var rovdyrsituasjonen, Regionalt bygdeutviklingsprogram, regionreform og ny gjødselvareforskrift.
Møtedeltakerne bidro til usedvanlig gode diskusjoner og spørsmålsrunder.


Agnethe Gaalaas Baardseth, leder i Veldre Bondlag, kom med tindrende klare spørsmål og utfordringer til Lars Petter Bartnes rundt dyrevelferd og mattrygghet - områder hvor Norge har svært store fortrinn.

Besøket på Stortinget var preget av full tenning og flust med positiv energi. Stor takk til Hedmarksbenken for solid oppmøte, ved Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp), Kristian Tonning Riise (H) og Tor André Johnsen (Frp).
Trygve Slagsvold Vedum tok også en effektiv og humørfylt sving innom Stortingssalen i kjent stil.


Trygve Slagsvold Vedum med humørfylte anekdoter om Eidsvollsforsamlingen.

Nils Kristen Sandtrøen bød først på en engasjerende omvisning i Stortingsbygget, og høstet ros for mye interessant informasjon.


Dyktig omviser Nils Kristen Sandtrøen

Deretter var det møte med Hedmarksbenken. Rovdyr ble selvsagt et sentralt tema, og fylkesleder Erling Aas-Eng sa det slik:
- Måten regjeringa har håndtert ulvesommeren i Nord-Østerdal på er fryktelig konfliktdrivende, urettferdig og fordømt unødvendig.


Fra venstre: Kristian Tonning Riise (H), Tor André Johnsen (Frp), Emilie Enger Mehl (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (Ap) og Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag).

Deltakerne ga uttrykk for en svært stor frustrasjon, og også en stor spenning mot departementets kommende beslutning om uttak av ulv innenfor ulvesonen.

De fire stortingsrepresentantene fra Hedmark støttet så godt opp under Bondelagets budskap at nestleder Lars Opsal jr utbrøt: - En skulle tro dere er i opposisjon alle sammen!

Frps Tor André Johnsen var usedvanlig ærlig, og mente at han hadde måttet svelge mye i regjering: - Jeg er ganske lei av kameler, for å si det mildt! Det er et stort flertall for å gjennomføre rovviltforliket, men det stanses av små partier. Det er litt pinlig, altså, og irriterende og rart, sa Johnsen. Med dette kritiserte han implisitt regjeringskamerat Venstre.

Nils Kristen Sandtrøen var tydelig på at Ola Elvestuen ikke har noen egen interesse av å løse ulvekonflikten. Han mante derfor til å rette innsatsen mot statsminister Erna Solberg.

Emilie Enger Mehl pekte på at det høyst spesielle i at departementet som har ansvar for miljø og klima ødelegger grunnlaget for den usedvanlig klimavennlige beitenæringen. – Svaret de ga om erstatning etter de ekstraordinære ulveskadene i Nord-Østerdal i sommer var helt ulogisk. Jeg finner nesten ikke ord for det de har holdt på med her, sa Mehl.

Kristian Tonning Riise sa at han selv ønsker en streng rovviltforvaltning. – Regjeringen må enten forvalte, eller så må det gis skikkelig erstatning. Dette må Venstre tvinges til. Nå prøver regjeringen litt begge deler.


Leif Sverre Løkken

Det var en veldig god tone i møtet, men Leif Sverre Løkken fra Tynset Bondelag kom med en svært tydelig oppfordring: - Det er dere stortingspolitikere som har mulighet til å gjøre noe med dette. Si fra skikkelig! Vær litt sinte!


Berit Grindflek (til venstre Geir Lohn og Ingvald Landet)

Styremedlem Berit Grindflek, som er saueprodusent fra Rendalen, bygde opp under dette med et innlegg om egne erfaringer fra i sommer: - Jeg har jobbet med rovviltsaker i mange år, men jeg har i sommer forstått at en vet ikke hva rovdyrangrep er før en selv har opplevd det. Det er helt forferdelig, og det tærer veldig på. Det er en stor psykisk belastning som ikke kan godtgjøres med penger. Beitenæringa må tas vare på ved at rovdyr tas ut, i tråd med det politikerne selv har vedtatt. Det er det som er løsningen.

Blant de andre temaene som ble diskutert med stortingspolitikerne var klima og matberedskap, importvern og jordvern.


Hedmark Bondelag inntar storfefjøset

Utflukten på dag to gikk til Senter for husdyrforsøk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, hvor det var omvisning i storfefjøset.
Makan til engasjerende, kunnskapsrik og formidlingsdyktig omviser som seksjonssjef Birgitte Mosveen på Ås gård skal en lete lenge etter!


Svært levende omvisning ved Birgitte Mosveen.