Program for skattekurset: Program
Program for temadagen: Jus for regnskapsførere
Info og priser for skattekurset
Påmelding via denne lenken.
Invitasjonen er sendt til kontaktpersonene hos de samarbeidende regnskapskontor.
Påmeldingsfrist: 28. september 2017.