Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet i forbindelse med foredrag på Mat og Landbruk 2018. Nå kommer de til Hedmark Bondelags årsmøte for å snakke om dyrevelferd og folkehelse.

Hedmark Bondelag har årsmøte tirsdag 13. til onsdag 14. mars på Scandic Elgstua i Elverum.

Årsmøtet er et to dagers verksted for landbruks- og næringspolitikk, hvor tillitsvalgte og en rekke gjester sørger for meningsutveksling og utviklingsarbeid.

I år får vi besøk fra toppledelse i Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, som vil ta for seg hvordan det egentlig står til med helsa til dyr og folk i Norge (kl 13-14.15 tirsdag).

Grunnlagsinfo:

  • Befolkningen i Norge er mindre plaget av smittsomme sykdommer fra mat og dyr enn hva som er vanlig i verden for øvrig.
  • Norsk dyrehelse er en suksesshistorie. Mange dyresykdommer som er vanlige på verdensbasis, har ikke noen gang blitt påvist i Norge.
  • Likevel: De siste månedene er det avdekket kritikkverdig dyrehold med utgangspunkt i Mattilsyn-kontroller i svinebesetninger i Rogaland.
  • Norge er på verdenstoppen i lavt antibiotikaforbruk. I Norge brukes 90 prosent av antibiotikaen på mennesker. I verden som helhet brukes 70 prosent av all antibiotika forebyggende og vekstfremmende på dyr. Kina står for halvparten av all antibiotikabruk i verden.

Hvilket markedspotensial har norsk matproduksjon ut fra den unike posisjonen innen dyrehelse og medisinbruk? Det er ett av spørsmålene som Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, og Line Vold, direktør for avdeling smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet, kommer til å ta opp i sitt foredrag på årsmøtet.

Ut fra dette vil vi ventelig få mye god, ny kunnskap, og en spennende diskusjon!

Andre vesentlige og spennende punkter på programmet er fylkesleders tale kl 11 tirsdag og foredrag om den landbrukspolitiske situasjonen fra Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag kl 14.15, før det braker løs med generaldebatt kl 15 tirsdag.

Se lenke til årsmøteprogrammet i høyre kolonne.

Som det framgår av programmet, foregår det aller meste tirsdag. Onsdag er det stort sett kun valg. Årsaken til at vi har kortere agenda onsdagen, er at det skal være et organisasjonskurs for lokallagstillitsvalgte etterpå, fra kl 11.

Til valget onsdag har valgkomiteen levert en innstilling som går inn for gjenvalg av hele styret. Se lenke til valgkomiteens innstilling i høyre kolonne.

Til delegater, gjester og media: Hjertelig velkommen til vårt årsmøte!