Du er velkommen, enten du driver gard, bor på gard eller har planer om det.

Målet er å er å gje inspirasjon og bygge nettverk. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både i tradisjonelt landbruk og i anna bygdenæring.

 

Toten laurdag 24. september

  • Kl. 10.30          Besøk hos Linda Suleng som driv med sau og bringebær
  • Kl. 12.00          Buss gjennom Totenlandskapet til Irene Fosså og Tåle Willerud som driv med honning og geit
  • Kl. 13.15          Besøk hos Kjersti Vingebakken som driv med storfe og foredling av kjøt
  • Kl. 14.15          Lunsj på Grøna skysstasjon
  • Kl. 15.30          Heimreise

 

Lesja laurdag 15. oktober

  • Kl. 10.30          Besøk hos Ellen Sørumgård Syse som driv med sau og foredlar eigne lam
  • Kl. 12.00          Besøk på Avdem som driv med mjølkeproduksjon og har gardsysteri
  •                         Besøk på Avdemsbu
  • Kl. 14.30          Lunsj og orientering på Lesja Bygdetun
  • Kl. 15.30          Heimreise

 

Det kan bli mindre endringar i programmet. Det blir set opp buss på begge turane. Kvar bussen skal starte/ende opp, kjem vi attende til når vi har påmeldinga klar.

Pris pr. deltakar er 200 kr som betalast på bussen. Prisen inkluderer buss, besøk og servering.

Påmelding til oppland@bondelaget.no seinast ei veke før turen. (Totenturen: 16. september og Lesjaturen: 7. oktober).

For spørsmål, ta kontakt med Astrid Simengård i Oppland Bondelag (97003684, astrid.simengard@bondelaget.no) eller Annette Jørstad i Oppland Bonde- og småbrukarlag (48063555, oppland@smabrukarlaget.no)

Vel møtt til inspirerande turar!

Turane er ein del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL), og er et samarbeid mellom Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune.

Foto: Ferskvann