Knut Storberget fra Arbeiderpartiet, Pål Farstad fra Venstre og Åsmund Prytz som er politisk rådgiver for Venstre kom i går til Toten for lære mer om det aktive landbruket på Toten. Østre Totens lokalpolitikere med ordfører Guri Bråten (AP) i spissen, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Høyre var også invitert. Både Stortingspolitikere, lokalpolitikere og de lokale bondelagene fikk seg en skikkelig Totentur og et dialogmøte.

Et mangfoldig landbruk

Fra Toten Eggpakkeri. Orientering av styreleder Knut SolbrækkenTuren startet hos korn- potet-, løk- og eggprodusent Thorleif Aas​. Deretter fikk vi en kort presentasjon og omvisning på Toten Eggpakkeri. Derfra tok bussen oss til samdrifta til Georg Raddum og Olav Owren. De produserer melk, storfekjøtt og grovfôr.

Ordfører Guri Bråten tar en prat med mjølkeprodusent Georg Raddum.

 

 

 

 

 

Viktig forskningsarbeid

Dagen ble avsluttet på NIBIO (Apelsvoll), med en presentasjon av NIBIO og den viktige jobben som utføres innen forskning og forsøksfelt her på Toten. På dialogmøtet kom temaer som tollvern, jordvern, investeringsmidler, miljø og drenering opp. 

På Apelsvoll fikk vi servert deilig mat basert på bare lokale råvarer fra ”hele Totens kokke” Anne Mari Amlien.

Her syder det av både, farger, smak og vitaminer!

Importvertvern er mer enn bare toll

En av utfordringene stortingspolitikerene fikk med seg hjem fra Tåle Willerud i Østre Toten Bondelag var: – Norge har andre forutsetninger både innenfor kostnadsbilde og klima enn mange av de vi konkurrerer med på importsiden. I tillegg har vi på mange områder strengere miljø og kvalitetskrav. Det siste er bra, men når vi importerer varer som er produsert med plantevernmidler som er forbudt her, eller importerer kjøtt som er produsert med dårligere krav til dyrevelferd, da er dette et vesentlig konkurransevridende aspekt prismessig. Politikerne må derfor tørre å se på importvern som mer enn bare toll, man må også stille krav til produktene som tas inn, sa Tåle Willerud.

 

På møtet var både representanter fra Mat fra Toten, Kolbu Bondelag, Eina Bondelag, Vestre Toten Bondelag og Østre Toten Bondelag tilstede.Med seg på turen hjem fikk selvsagt de sentrale politikerene med seg en grønnsakskurv laget av Sogstad Gardsbutikk med godsaker fra Mat fra Toten.

Knut Storberget (Ap), ordfører i Østre Toten Guri  Bråten (Ap), Thor Johannes Rogneby fra Mat fra Toten, Pål Farstad (V) og Linda Suleng (Østre Toten Bondelag og Mat fra Toten)

Tekst: Linda Suleng