Svært godt oppmøte på alle møtene - her fra Glåmdalen.

På hvert møte var det mange gode diskusjoner. Det ble også fremmet flere interessante innspill som de arrangerende organisasjonene (Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget) har tatt med seg tilbake til sine sentralledd. Vi fra Bondelaget har løpende rapportert oppover i vårt system. Neste steg var at Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes hadde møte med landbruks- og matminister Jon Georg Dale mandag 23. juli.

Her følger presentasjonene som ble holdt på under møtene:

Vi oppsummerer noen av de viktigste punktene i budskapet til dere produsenter:

  • Halm blir en svært viktig fôrressurs i vinter! Kjøp/salg bør foregå direkte uten fordyrende mellomledd. Ta kontakt med bekjente, eller benytt Felleskjøpet halmformidligsside eller forformidling.no. På disse sidene er det nå langt flere som ønsker halm enn antall da for salg. Kornprodusenter som ennå ikke har kjøper av halm oppfordres derfor på det sterkeste til å legge ut halmen sin på ovenstående nettsider og ikke kutte halmen ved tresking
  • Ammoniakkbehandling eller luting dobler halmens næringsverdi. Vær tidlig ute med å kontakte entreprenører for pakking og ammoniakkbehandling slik at de lettere kan samordne oppdrag i samme distrikt. Sjekk ammoniakkbehandling.no. "Gammeldags" dyppluting kan også være aktuelt. Her vil vi komme tilbake til brukbare metoder for gjennomføring.
  • Husdyrprodusenter bør snarest starte omlegging av fôringsregime til mindre bruk av grovfôr, og eventuelt benytte tilleggsfôring med fiberrike grovfôrerstattere som nå tilbys hos de fleste kraftfôrleverandører.
  • Alle som til nå har høstet grovfôr bør veie rundballer og sende inn fôrprøver til analyse. Tørrstoff% i årets rundballer er jevnt over mye høyere enn tidligere år, og mange vil få en positiv overraskelse over at situasjonen kanskje ikke er så helsvart som først antatt.  
  • Ikke ty til slakt av dyr som første tiltak! Det finnes mange gode alternativer som også gir inntjening, så kontakt din fôringsrådgiver først.
  • Ikke gå alene på gården med dystre tanker om vinteren vi har foran oss! Snakk med en nabo, yrkesbror/-søster, Norsk Landbruksrådgivnings HMS-tjeneste eller andre du føler du kan snakke med. Er likviditeten trang har alle bankene erklært at de står parat til å bistå med ekstralån, betalingsutsettelse og andre ordninger som skal hjelpe hver og en gjennom krisen vi står oppe i.

Vi følger opp med ny informasjon etter hvert. Dugnadsånden vil være svært viktig for å komme gjennom denne krevende situasjonen. Er det noe Norge er kjent for så er det stor dugnadsånd - og dette gjelder særlig innenfor bondestanden!


Her fra møtet i Ringsaker.


Og Elverum.