Fra venstre: Leder i Norsvin Hedmark, Bjørn David Bratlie, seniorrådgiver (veterinær) Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag, Tor Egil Furu og Johan Teige fra Mattilsynet Region Øst, og organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag.

Det var et gledelig stort oppmøte på fagmøtet som Norsvin, Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag arrangerte. 
Deltakerne fikk faglig påfyll om Mattilsynets forvaltning, om forbrukerholdninger og marked, dyrevelferdsprogram for slaktegris og adferd hos gris. 
Foredragsholderne kom fra Norsvin, Mattilsynet Region Øst, Norges Bondelag og Helsetjenesten for svin. 

Forsamlingen viste stort engasjement, og det kom tydelig fram at dyrevelferd tas på alvor i Hedmark. Mattilsynet bekreftet at Hedmarksbonden driver bra! Vi har mye å være stolte av innen svinehold i Hedmark.

Dyrevelferdsprogram for slaktegris etableres i alle slaktegrisbesetninger i løpet av året. Svineproduksjon er kompetansekrevende i alle ledd, så programmet inneholder krav om veiledningsbesøk fra veterinær. Dyrevelferdsprogrammet vil føre til videre kompetansebygging både hos veterinærer og bønder som er involvert, samt bedre systemer for å dokumentere god velferd i produksjonen.
 

Her framgår programmet for møtet: