Kyllingbonde Anne Kristine Rossebø, Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, Nortura-nestleder Per Heringstad, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og nestleder Frøydis Haugen fra Norges Bondelag er innledere på møtet.

Det er Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag som arrangerer møtet.

Bakgrunnen for møtet er en tung oppbygging innen fjørfekjøttproduksjon i Rogaland, Trøndelag og Østfold. Den Stolte Hanes satsing i Rogaland har nå ført til utbygging av mange nye kyllinghus på Jæren. Utbyggingen er nå så stor, at det ikke er nok spredeareal til gjødsla fra kyllinghusene. Som Nationen omtalte 10. juli, satser Norsk Naturgjødsel nå på eksport av kyllinggjødsel til Vietnam. Fra før er det omfattende transport av overskuddsgjødsel fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet.

Hedmark Bondelag tok opp problemstillingen på Norges Bondelags årsmøte i juni. Nestleder Lars Opsal jr viste til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som slår fast at produksjonen skal ha tilknytning til vanlig jordbruksdrift.

- I et klimaperspektiv er det viktig at det er sammenheng mellom produksjon og spredeareal, og at næringsstoffene i størst mulig grad brukes på gården, sa Opsal jr til Bondetinget. Han var tydelig på at det ressursmessig og klimamessig blir helt galt å flytte møkk fra øst til vest.

Fylkesleder Erling Aas-Eng var ikke mindre tydelig da det i Nationen kom fram at Norsk Naturgjødsel sågar vil eksportere gjødsel helt til Vietman.

- Nå ser vi at vi får en utvikling der en løsriver produksjonen fra arealressursene på gården. Det er ikke en sunn utvikling. Legitimiteten til norsk landbruk og produksjonen av hvitt kjøtt kan bli skadet. Jeg er skeptisk til at en kan gå rundt kravene om spredeareal ved å sende gjødsla ut av landet. Det er ikke en bærekraftig modell, sa Aas-Eng til Nationen.

Han tok til orde for en regelendring, slik at det tydelig stilles krav til at en må ha et fysisk areal å spre møkka på.

Nå blir det altså et stormøte om tematikken i Elverum torsdag 17. august. Møtet er ikke kun myntet på medlemmer - det er åpent også for andre interesserte. Her følger programmet (som også kan lastes opp via lenken):