Innlederne fra venstre: Anne Kristine Rossebø, Frøydis Haugen, Hanne Guåker og Per Heringstad

Kantina på Norturas anlegg i Elverum ble smekk full, og stolbæring måtte til, på stormøtet som Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag arrangerte 17.08.17.

Noe av bakteppet for møtet er at Nortura har tapt markedsandeler i kyllingmarkedet. Nortura har sitt største kyllingslakteri på Hærland i Østfold, og har i tillegg anlegget i Elverum. Når Nortura sliter med overkapasitet på slakterifronten, er bekymringen at Elverum-anlegget kan havne i faresonen. Kyllingproduksjon er ganske tett knyttet til slakteriene, blant annet på grunn av transportavstand. Derfor er det stor kyllingproduksjon i Solør, Sør-Østerdal og på Hedmarken – knyttet til slakterianlegget i Elverum. Hos bøndene i regionen er det nå sterk bekymring for hvordan deres framtid blir.
I tillegg er det slik at Nortura-bøndene ikke får kjøre med fulle kyllinghus på grunn av overproduksjonen. Bøndene er nå nede på 80 prosent av kapasiteten sin, noe som så klart er svært krevende.

Samtidig er det en kraftig oppbygging i Rogaland rundt Den Stolte Hanes anlegg der. Videre bygger Rema nytt slakteri i Trøndelag.
I Rogaland er produksjonen nå så stor, at det ikke finnes nok jorder til å spre kyllingmøkka på. Derfor transporteres nå kyllingmøkk fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet. Norsk Naturgjødsel satser til overmål på eksport av kyllinggjødsel fra Rogaland til Vietnam. Langtransport og eksport av kyllingmøkk er selvsagt ikke miljømessig forsvarlig, noe nestleder i Hedmark Bondelag, Lars Opsal jr, tok opp på Norges Bondelags årsmøte i juni.


Smekk fullt: Vi telte 99 deltakere ved møtestart, og enda kom det nok noen til underveis.

Møtet var preget av svært engasjerte innledere og deltakere.
Anne Kristine Rossebø, som er kyllingbonde i Våler, fortalte om hvordan situasjonen oppfattes som produsent.
- Vi opplever at situasjonen er alvorlig. I tillegg til at vi nå ikke får bruke 20 prosent av kapasiteten i kyllinghusene våre, så kommer 30 nye produsenter fra Trøndelag til Nortura i 2018. Jeg er veldig spent på hva som skal bli løsningen her, sa Rossebø.
Hun la ikke fingrene imellom på hva hun frykter mest.
- Det er krise for oss hvis Elverum-anlegget forsvinner, sa hun.

Hun la vekt på at Rogalands eksport av gjødsel er egnet til å undergrave viktige prinsipper i landbrukspolitikken.
- Dyreproduksjonen skal være knyttet til den jorda vi driver, det må ligge fast, sa hun.

Rossebø oppfordret ordførerne i regionen til å engasjere seg.
- Elverum-ordfører Erik Hanstad engasjerte seg sist Nortura-anlegget var truet. Nå bør han komme på banen igjen. Og fjørfeproduksjonen må på agendaen på høyeste politiske nivå. Og sist men ikke minst: Hos Nortura må en nå kjenne at det brenner under beina. Nortura må bli flinkere til å fremme egne produkter og fortrinn, sa Rossebø, og viste blant annet til at mange bønder har satset ekstra på miljøet som kyllingene lever i. Konkurrentene bruker dette i sin markedsføring, mens Nortura ikke gjør det.

Hanne Guåker, kalkunprodusent og leder i Nes og Helgøya Bondelag som ett av flere tillitsverv, var den som tok initiativ til møtet. Hun var sterkt kritisk til at det i Rogaland tillates en sterk oppbygging av kyllingproduksjon, enda det åpenbart ikke er bærekraftig i det store bildet.

- Skal norsk kyllingproduksjon beholde sitt store fortrinn med svært liten bruk av antibiotika, så må vi fortsatt ha spredt produksjon. Det er ikke robust å samle produksjonen rundt tre store anlegg. Det vil garantert øke smittepresset, og dermed også antibiotikabruken, sa Guåker.

Både fra innledere og publikum i salen kom kritikk mot at Nortura har fått en svekket posisjon i markedet, særlig ved at Coop har gjort avtale med andre leverandører.
Nortura har nå cirka 40 prosent av kyllingmarkedet. Nortura leverer ca 80 prosent av kyllingen som Norgesgruppen selger, og og Norgesgruppen har 44 prosent av det totale kyllingsalget i Norge.
Per Heringstad fra Norturas konsertstyre la vekt på at Prior-produkter har hatt 7 prosent vekst siden nyttår, og at det er positive tegn i markedet.

- Og så må jeg tydelig si at det ikke er noen sak per dags dato å legge ned i Elverum. Dette er ingen aktuell styresak, sa Heringstad.

Fra Norges Bondelag stilte nestleder Frøydis Haugen. Hun sa at et av de aktuelle tiltakene som kan vurderes, er å sette krav til spredeareal for gjødsla, for eksempel at jordet må være i en viss nærhet til eiendommen.
Hun var også enig med Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng i at det trengs strengere rammer for hvordan norsk fjørfeproduksjon skal drives og utvikles framover.


Arrangører og initiativtakere: Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, initiativtaker Hanne Guåker og Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag.