Jeg er svært skuffet over at Regjeringa enda en gang skjerper skatten overfor landbruket, sier Trond Ellingsbø. Dette er stikk i strid med det næringa trenger og det Regjeringa proklamerte ved tiltredelse. Jeg er spesielt bekymret for at de nå foreslår å skjerpe skatten overfor bønder som ønsker å investere. Dette gjør det enda mer utfordrende for de som ønsker å investere og fornye driftsapparatet.

Se pressemelding fra Norges Bondelag