Rundt bordet fra venstre: Truls Gihlemoen (Frp), Kjerstin Lundgård (Ap), Per-Gunnar Sveen (Ap), Even Aleksander Hagen (fylkesordfører, Ap), Ola Råbøl (Innlandet Bondelag, organisasjonssjef), Marit Rolstad (Ap, rådgiver), Kjetil Vangløkken (MDG), journalistene Henrik Langgård (HA) og Merete N. Netteland (Østlendingen), Aud Hove (fylkesvaraordfører, Sp), Mari Gjestvang (Sp), Kristina Hegge (Innlandet Bondelag, nestleder) og Elisabeth Gjems (Innlandet Bondelag, leder)

Åtte fylkespolitikere deltok på Innlandet Bondelags lunsj på Grimset gård i Løten 21 april 2022, hvor temaet var den alvorlige situasjonen i jordbruket forut for årets jordbruksforhandlinger. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) og flere hovedutvalgsledere deltok. 

- Situasjonen er prekær. Mange bønder står på bikken, og er i ferd med å gå konk, fortalte Elisabeth Gjems og Kristina Hegge til fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune.


Elisabeth Gjems viste at hun blir sterkt berørt av de mange fortvilte rapportene hun får fra medlemmene om dagen.

Politikerne hadde forståelse for at situasjonen er akutt, og MDG-politiker Kjetil Vangløkken viste til at flere kommuner har stilt med ekstraordinære midler som bønder kan søke på for å ha råd til gjødsel til årets våronn.

- Bør fylkeskommunen gjøre noe tilsvarende? spurte han.

Fylkesvaraordfører Aud Hove svarte at det er i sum er snakk om veldig mye penger.

- Kostnadsøkningen er enorm, og da blir det store summer. Her strekker fylkeskommunens disposisjonsfond overhodet ikke til. Også for kommunene blir det bare en dråpe i havet det de kan stille med. Her må statlige midler inn, og løsningen ligger i regjeringen, sa Hove.

-    Jeg kan forsikre om at vi har sett Per Martin Sandtrøen dypt inn i øynene når vi har formidlet dette, fulgte Mari Gjestvang (Sp) opp.

Frp-politiker Truls Gihlemoen var opptatt av at det må komme løsninger raskt:

- Vi er alle enige om fakta her. Situasjonen er ille. Nå må vi alle bruke våre muligheter til å påvirke oppover i partiene. Det er visse politiske skillelinjer i landbrukspolitikken, men det vi står i nå dreier seg om noe helt annet. Nå handler det om å sikre matforsyningen for 2022 og 2023, sa Gihlemoen.


Stort engasjement - her med Kjerstin Lundgård (Ap), som fører ordet.

Uttalelsene fra fylkespolitikerne kom etter innledning fra leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge. Gjems måtte ta en pause og tørke tårer da hun skulle fortelle om noen av de sterke henvendelsene hun mottar i disse dager.

- Rett før jeg skulle møte dere i dag, var jeg i kontakt med en bonde fra Østerdalen som la fram følgende: Rovdyrsituasjonen vi har slitt med blir nesten ingenting i forhold til det vi står i nå. Kan du spørre politikerne om vi ikke like godt kan få sluttpakker, fortalte Gjems.

Nestleder Kristina Hegge støttet opp rundt dette:

- Det er ganske heftig, vi får svært mange telefoner med sterke personlige rapporter. Det er konsekvensen av en langvarig stram likviditet, og en ekstrem økning i kostnader attpå. Folk vil jo gjerne berge hus og hjem, og må vurdere drastiske tiltak, sier Kristina Hegge. 

Politikerne fikk innsikt i det store bildet, med bl a konsekvensen av at Russland og Ukraina står bak 30 prosent av hveteeksporten, 20 prosent av maiseksporten og 50 prosent av solsikkefrøeksporten i verden.

- Russlands krigføring er et skikkelig kvelertak på matproduksjonen, sa Gjems.

Hun har lenge oppfordret regjeringen om å sette stab og legge fram tiltak som monner FØR våronna. 

- Det er for sent å komme med midler til å dekke de ekstreme gjødselprisene etter jordbruksoppgjøret. Vi trenger det nå, og vi trenger også klar melding og dato for utbetaling av kostnadskompensasjon i 2022. Jeg forstår ikke at regjeringa ikke kan være tydeligere på dette – det er et budskap dere må bringe videre i partiene deres! sa Gjems.


Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) fikk overlevert en symbolsk ladet potetsekk i bursdagsgave. 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen har nylig hatt bursdag, og fikk overlevert 10 kg nansenpotet, som et symbol på de mange paradoksene som preger norsk jordbruk og matproduksjon nå. 

For det første burde norske bønder produsere MER for å trygge matsikkerheten i en urolig verdenssituasjon, men med sprengte kostnader ligger det an til å bli MINDRE matproduksjon. Poteter kan vi i Norge være selvforsynte av! Verden trenger at vi produserer mest mulig mat sjøl, framfor å kjøpe mat ut av hendene på fattige folk. Likevel ligger tonnevis av norske poteter på lager, mens butikkjedene prioriterer importerte poteter.

Den tunge potetsekken kunne også symbolisere børa som Hagen og de andre politikerne tok med seg ut av møtet: Det er særdeles viktig at de formidler alvorsbudskapet oppover i systemet i sine partier. NÅ, før det er for sent!


Fra venstre: Aud Hove, Kjetil Vangløkken, Kristina Hegge, Per-Gunnar Sveen, Even Aleksander Hagen, Elisabeth Gjems, Truls Gihlemoen, Kjerstin Lundgård og Mari Gjestvang. 

Også de andre politikerne fikk poteter, samt at de fikk bærenett med På lag med bonden-kopp og skriftlig materiale om bl a landbrukets klimaplan og Bondelagets bærekraftsstrategi.

Hva som sto på menyen på Grimset gård? Pulled pork-buger og bringebærsnurr, så klart – logisk i tråd med svine- og bringebærproduksjonen som Julie Engeloug med familie driver. 


Glede og forventning når Julie Engeloug serverer fylkesutvalget pulled pork burger. Nam, nam!