Her blir det seminar om ulveforvaltningen, med Terje Svabø som ordstyrer og debattleder. Etter en rekke interessante innlegg blir det en politisk paneldebatt med profilerte politikere fra  de fleste av de større partiene på Stortinget. Se vedlagte program. Arrangør er Naturbruksalliansen, hvor Bondelaget er en av de deltakende organisasjonene. Seminaret er åpent for alle og gratis.

Oppdatert program