- Så langt har regjeringens løsning i rovdyrsaker vært å ta ned sauen fra beite, det holder ikke. Skal vi bevare beitenæringen og sikre bruk av norske utmarksressursene trenger vi flere verktøy i verktøykassa, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Han mener det må satses mer på tidlige uttak av rovdyr i prioriterte beiteområder og bruk av peiling.

Alle beitebrukere i Rendalen fikk i går skriftlig beskjed fra Mattilsynet om å sanke ned over 2000 sau og lam i området. Dette på tross av at området er et såkalt prioritert beiteområde. Bakgrunnen for Mattilsynets vedtak er at risikoen for angrep av ulv i området er for stor.

- Situasjonen er fortvilet. Dette er snakk om et område som myndighetene har prioritert for beiting, og likevel må sauen vike. Når bonden forhindres i å bruke bærekraftige utmarksressurser i prioriterte beiteområder viser det tydelig at dagens rovdyrpolitikk ikke virker, sier bondelagslederen.

Han viser til at hele 55 prosent av fastlands-Norge er såkalte prioriterte rovdyrområder. Det er derfor fortvilende sau og lam må fjernes fra de få områdene som faktisk er prioritert til beiting. Han mener trengs flere virkemidler for å sikre bruk av de prioriterte beiteområdene.

- Politikken er for tam. Regjeringens løsning har så langt vært å be bøndene om å ta ned sauen fra beite tidligere enn planlagt. Jeg mener det må satses på tidlig uttak av rovdyr i beiteområdene, så snart de er observert. I tillegg bør regjeringen satse på peiling av ulv slik at jaktlagene har lettere for å finne dem når fellingstillatelsen først er gitt, sier Aas-Eng.

For mer informasjon, kontakt:

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag: tlf 402 32 837