Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Som dystert bakteppe for Innlandet Bondelags årsmøte 16.-17. mars 2022 ligger krigen i Ukraina og de store følgene som krigen får. 
Jordbruket sliter med galopperende kostnader og manglende inntjening. Mens verdenssituasjonen taler for økt selvforsyning, er det reell fare for lavere produksjon i årets dyrkingssesong på grunn av ekstremt høye priser på gjødsel og andre helt nødvendige innsatsfaktorer til bondens drift. Hos mange er likviditeten så dårlig at det ikke er forsvarlig å investere i gjødsel og såvare, selv om behovet for mat og fôr er økende.

Behovet for kostnadsdekking og et jordbruksoppgjør i en ekstremt krevende tid hadde høyeste fokus for både leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag og leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag da de innledet årsmøtet med hver sine taler.

Elisabeth Gjems malte i sin tale til Innlandet Bondelags årsmøte det store bildet slik:

«Andre land ruster seg for å produsere mer til egen befolkning. I Tyskland legger man opp til å dyrke jord som tidligere har vært avsatt til kantsoner og lignende. Irland oppretter nå en nasjonal komite for fôr- og matsikkerhet. Sammen med Ukraina har Ungarn lagt ned eksportrestriksjoner. Verdens ledere samles for å diskutere den alvorlige forsyningssituasjonen: EU-lederne i møte i Versailles forrige uke lovet å bedre matsikkerheten ved å bli mer sjølforsynt. Landbruksministrene i G7-landene som møttes på fredag uttrykker alvorlig bekymring (grave concern) for situasjonen. Vekstsesongen ligger foran oss, våronna er snart i gang. I Norge har vi fått signal om høyere kornpris og bedre premiering av protein i fôrkorn. Men mange står fortsatt uten kunstgjødsel eller de har kjøpt inn mindre enn vanlig og kjenner desperasjonen stige for hver dag som går og våronna rykker nærmere. Noen har rett og slett ikke penger, andre tenker at lønnsomheten i næringa ikke forsvarer innkjøp av gjødsel. Grasavlingene denne sommeren kan bli avgjørende for husdyrholdet gjennom neste vinter med stigende kraftfôrpriser.
Jonas og Trygve, hør på oss: det er ikke landbruksdelen av Hurdalsplattformen som skal settes på vent når dere sitter i budsjettkonferanse og legger prioriteringene nå. Det er ingen risiko for at bedring av økonomien til bonden får økonomien til å koke. Tvert imot må bondens inntekt løftes betraktelig så raskt som mulig for å sørge for at vi fortsatt har matproduksjon her i landet. Vi må bli satt i stand til å utføre samfunnsoppdraget vårt – matforsyning i tråd med FNs bærekraftsmål. Vi kan ikke fortsette med at ektefeller eller andre jobber finansierer gardsdrifta. Det må rett og slett komme en marsjordre fra høyeste hold, sammen med løsninger som gir trygghet for inntjening. Nå må vi bønder få en klar beskjed om at vi må kjøre på og gjøre den jobben vi ønsker mest av alt: produsere trygg og god mat til den norske befolkningen, for å gi sikkerhet for matforsyning i Norge og i solidaritet med folk i fattige land som også må få tilgang på mat.»

Bjørn Gimming var klar på at vi står foran et enormt viktig jordbruksoppgjør.

- Organisasjonen har gitt en klar marsjordre. Vi skal opp på inntekt på nivå med andre grupper innen fire år er omme, sa Gimming.

Han var klar på at de politiske mulighetene nå er gode:

- Vi har fått den mest ambisiøse inntektsmålsetningen siden opptrappingsvedtaket på 70-tallet. Vi skal få inntekt på nivå med andre, og regjeringen skal legge fram en forpliktende opptrappingsplan i løpet av 2022. Regjeringspartnerne er så langt ikke tydelige på når målet skal nås, men det er en styrke at Stortinget også har vært tydelig på at inntektene skal opp på nivå med andre. Dette gir i alle tilfelle et solid signal til regjeringen før årets jordbruksforhandlinger, sa Gimming.

Dette gir store forventninger til en politisk snuoperasjon, understreket Gimming.

- Vi har en kostnadsøkning uten sidestykke. I årets forhandlinger skal vi ha full kostnadsdekning, utvikling som andre grupper, og vi skal tette gapet mot andre grupper med minst en fjerdedel, sa Gimming.

Han trakk fram hvordan #bondeopprør har bidratt til utarbeidelse av nytt tallgrunnlag. 

- Det er viktig at vi får på plass et tallgrunnlag som står seg over tid, sa Gimming, og avsluttet talen sin slik:

- Sammen skal vi jobbe videre for en politisk snuoperasjon for norsk matproduksjon. Og sammen skal vi få til tidenes beste jordbruksoppgjør.