Regionleder Iver Erling Støen i LO Innlandet og leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Onsdag hadde Norges Bondelag, LO-forbundet NNN og NHO Mat og Drikke felles møte med regjeringa om de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. 
Forhandlingene med britene handler om å opprettholde handelen mellom Norge og Storbritannia slik den var før Storbritannia meldte seg ut av EU. I verdikjeden for landbruksvarer er det stor bekymring knyttet til at økte importkvoter på landbruksvarer som ost eller kjøtt kan bli gitt i bytte mot økt markedsadgang for foredlet fisk – fra en industri som per i dag ikke engang er bygd opp her i landet.
Hele verdikjeden er samstemt i de negative effektene som vil komme om Storbritannia får økt markedsadgang for landbruksprodukter.
Videre er det ingen tvil om at EU vil komme tilbake og kreve enda større importkvoter inn i det norske markedet hvis det gis økt adgang for britiske produkter. Etter at landbruksimporten var rekordhøy i 2020, er dette alarmerende for vår innenlandske landbrukssektor. 

Innlandet er Norges største landbruksregion, og her er det svært stor bekymring i de store fag- og næringsorganisasjonene LO og Bondelaget.

Verdikjeden er grunnlag for ei helt sentral distriktsnæring, og har på nasjonalt nivå over 80 000 arbeidsplasser og 160 milliarder i verdiskaping.
- I Innlandet utgjør dette 15.500 arbeidsplasser. Landbruket og næringsmiddelindustrien som foredler våre produkter er landets viktigste distriktsnæring, som også har store ringvirkninger, sier Elisabeth Gjems.

Iver Erling Støen er enig: 
- Regjeringa bygger ned det norske samfunnet med økt sentralisering framfor å bygge opp rundt et mangfoldig samfunn der man kan leve, bo og jobbe i alle landsdeler, sier Støen, og legger til:

- Landbruksnæringa er ei viktig næring for å opprettholde arbeidsplasser og beholde mangfold i bosettingen. Vi er veldig bekymret for at frihandelsavtalen skal gå ut over arbeidsplasser, ikke minst innen næringsmiddelindustrien, sier Støen.

Verdiskapingsrapportene som Østlandsforsking utarbeidet for Fylkesmannen i hhv Hedmark og Oppland i 2016 viste at næringsmiddelindustrien (uten fisk) har oppunder 4000 sysselsatte i nåværende Innlandet (2014-tall).

- Dette viser at regjeringa ikke har noe å vinne på å sette blå og grønn næring opp mot hverandre. En vinner ikke noe på å bytte kjøtt og ost mot fisk, sier Støen. 

Elisabeth Gjems trekker fram betydningen av pandemien.
- Akkurat nå i oppbyggingen etter korona blir problemstillingen rundt det å beholde norske arbeidsplasser satt på spissen. Det er uklokt – for å si det mildt! – å selge dem ut til fordel for produksjon i Storbritannia – mot en svært usikker oppbygging av ny norsk fiskeforedlingsindustri, sier hun, og Støen stemmer i:

- Pandemien har gitt oss en ekstra påminnelse om betydningen av å være mest mulig selvberget. Vi får nok flere pandemier, og må forberede oss på enda verre kriser. Da må vi sikre vår egen matproduksjon, og ikke gjøre det motsatte, sier Støen.

- Ja, enhver kvote for økt import til Norge av ost, kjøtt eller andre produkter vil være et bytte av norskprodusert mat, arbeidsplasser og verdiskaping mot britisk, sier Gjems.

De har en tydelig oppfordring til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF om å stanse opp og tenke seg nøye om.

- Tidligere fiskeriminister Jan Henry T Olsen ble i sin tid kjent for sitt tydelige budskap da han i forhandlingene med EU uttalte at Norge ikke hadde en fisk å gi, og fikk tilnavnet «No fish Olsen». Nå burde vi hatt en landbruksminister som var like tydelig i budskapet på at vi ikke har en kjøtt- eller ostebit å gi, sier Støen.