Her er foredragsholder Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet og gulrotprodusent Valborg Alhaug i åkeren en tidligere sesong.

Her følger programmet for møtet:

Den ekstreme tørkesesongen 2018
Møte for produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i Hedmark og Oppland

Møtet finner sted på Blæstad i Vang i Hamar torsdag 9. august kl 13.30-16, rom 418 i låven, bruk inngangsdør midt på bygningen (Høgskolen i Hedmark avd Blæstad).
Arrangører: Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag
Enkel servering.

Program:

Kl 13.30:
Velkommen  ved møteleder Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Kl 13.40: Overordnet situasjonsbeskrivelse og utfordringer i regionen
 potet og grønnsaker i Hedmark: Ole Morten Nyberg, leder i Hedmark Bondelags grøntutvalg
 potet og grønnsaker i Oppland: Mikkel Bakkegard, leder i Oppland Bondelags planteproduksjonsutvalg
 bær og frukt: Per Otto Kaurstad, leder i Oppland Bondelags frukt- og bærutvalg

Kl 14.00:
Salgstiltak i tørkesesongen, inkl muligheter for å fravike standarder for størrelse og utseende,
Espen Gultvedt, norskansvarlig Bama Trading

Kl 14.30:
Status og tiltak innen ulike produksjoner,
Daglig leder Morten N Andersen / fagansvarlig frilandsgrønnsaker, poteter og bær Arvid Laksesvela, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

Kl 15.00:
Orientering om avlingsskadeordningen,
fylkesagronom/seniorrådgiver Lars Martin Hagen, landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark

Kl 15.15:
Råd og tiltak hos finansinstitusjonene,
landbruksansvarlig Håvard Bjørgen hos Sparebank 1 Østlandet og distriktssjef Lars Erik Lundby hos Landkreditt

Kl 15.30:
Spørsmål og diskusjon.

Kl 15.55:
Oppsummering og avslutning,
fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag og fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag

Velkommen!