De fleste har fått med seg det tragiske synet med Plasthvalen, og NRK har i april vist dokumentarserien Planet Plast.

 

Mange av husdyrbøndene oppdager også plast og annet søppel i fôret. Dette kan komme av bokser som er kastet ut på jordet fra forbipasserende eller plastrester fra rundballer. For enkelte dyr har dette fått katastrofale følger.

Tragiske syn, og et resultat av ubetenksomhet fra svært mange. Både enkeltdeler og summen av alt som ligger igjen, ser vi nå de konsekvensene av, og plastavfall på ville veier blir omtalt som verdens raskest voksende miljøproblem.

Vi bruker mye plast i landbruket. Og vi har gode gjenvinningsordninger og krav til å levere til gjenvinningsstasjoner. Men en del blir igjen fra oss også, og dette er verken bra eller pent.  Rundballeplasten slites over tid og kan fort havne som flagrende plastflak langs jordkanter, i elver eller oppe i trærne. I tillegg kommer søppel fra andre og lander på jordene. Plast og annet søppel kastes ut av biler eller kommer flytende langs elver og innsjøer.

Samtidig må vi passe på at det vi har liggende lagret, ikke blir med ut i vassdrag.

 

Rydder hvert år langs stranda

Nå oppfordrer vi til å delta i den nasjonale strandryddeuka. Les mer om den på sida til Vassdragsforbundet.

Vi har møtt to bønder som hvert år tar et tak på egne eiendommer som ligger langs Mjøsa.

Einar Stensrud fra Gjøvik og Jens Kihle fra Østre Toten med fangsten etter en liten tur langs stranda.

Einar Stensrud fra Gjøvik og Jens Kihle fra Østre Toten har i alle år tatt tak og ryddet på egen eiendom langs Mjøsa.

Spesielt de årene det er flom, blir det liggende igjen mye på jorder langs Mjøsa. MEN, det er ikke bare søppel som kommer inn på jorder når det er flom. Ved flom forsvinner også en del ut i vassdrag. I de store flomårene 2011 og 2013 kom mange rundballer flytende nedover Gudbrandsdalslågen og Mjøsa.

 Nå oppfordrer strandrydderne Stensrud og Kihle alle grunneiere om å følge nøye med å sikre/fjerne rundballer og andre løse gjenstander langs vassdraga om vannet stiger.

I tillegg oppfordrer de til å bruke strandryddeuka, som også er ei uke der mange venter på å komme utpå jordet og starte våronn, til å rydde plast og søppel på egen eiendom. Og dette gjelder uansett om du har strandsone eller ikke. Nå er det lite vegetasjon og du kan ta en skikkelig våropprydding, sier de. Men husk å rydde opp etter deg hele året også, da, avslutter de.

Gjenvinningsstasjonene fungerer bra, men husk sortering og rengjøring.

 

Tekst: Bjørnhild Kihle og Astrid Simengård

Foto: Bjørnhild Kihle