Vi har god kontroll på det meste

I landbruket gjenvinner vi faktisk 86% av plasten vi bruker (kilde: Grønt Punkt). Men det er de resterende 14% som er et søppelproblem og som får all oppmerksomhet. På samme måte har de fleste i næringa vår god kontroll på plasten de bruker, men det er heller ikke de som får oppmerksomhet. 

Remser med rundballeplast rundt om etter transport av rundball eller fra lagerplasser spres med vind og vann. De siste års flommer (både vår og høst) har sendt rundballer (nye og gamle) nedover elver. Vi er med andre ord med på å fylle havet (til sjuende og sist) med plast.

 Dette er skadelig for miljøet, for næringas omdømme, og det er ulovlig.

 

Vi kan oppfordre, myndighetene skal håndheve loven

Vi som næringsorganisasjon oppfordrer til rydding, myndighetene skal håndheve loven. Det er myndighetenes jobb å aksjonere overfor de enkeltgrunneiere som helt klart bryter forurensningsloven.

Styret i Oppland Bondelag ønsker med dette å gi en klar oppfordring til alle sine medlemmer, enten dere er storforbruker eller småforbruker av plast: ta ansvar for at plasten du bruker og plasten du finner på din vei, havner der den skal. Denne oppfordringen går også ut som e-post til alle bruksmedlemmer.

 

Einar Stensrud og Jens Kihle fra Østre Toten tok en runde på eiendommene sine i vår og fant mye på sin vei.

 

Rundballer skal lagres flomsikkert

I KSL krysser vi av for at rundballer ikke lagres på flomutsatte arealer. Med de siste års flommer, både vår og høst, ser vi at vi må lenger unna elver, vann og vassdrag for at lageret skal være flomsikkert.

Det er ikke bare nye rundballer som er problemet, enda verre er det med eldre rundballer som blir liggende/flyter vekk. Disse må vi få vekk!

 

 

Plasten skal gjenvinnes!

Når vi kjøper rundballeplast, betaler vi også for gjenvinning av plasten. Les mer om gjenvinnig av næringslivsplast her.

Men plasten går ikke til gjenvinning av seg sjøl…….Noen renovasjonselskap tilbyr henting av plast som er rengjort og sortert, andre må kjøre plasten til gjenvinningstasjonen sjøl.

Mens plasten mellomlagres på garden, skal den være sikra mot å blåse bort.

Kristina Hegge bruker pallekarm for vedsekker når hun skal samle rundballeplasten.

 

I vår var det ekstra oppmerksomhet om rydding før våronna, både i NRK og på våre nettsider.

Leder i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust oppfordrer til plastrydding, her fra innslag på NRK i vår.

 

#plukkplast

Rydding av plast er imidlertid ei oppgave året rundt. Foreløpig lar de store snømengder vente på seg. Vi oppfordrer til å ta en runde med søppelsekken nå.

I fjor ble begrepet «plogging» lansert, jogging med innlagt plastplukking. Det er bare fantasien som stopper oss i hvordan vi gjør ryddejobben litt mer lystbetont enn hva rydding i utgangspunktet er. Og dette vil vi gjerne ha bilder av. Enten du går ens ærend for å plukke eller du stopper traktoren og tar med deg plastremsa i treet du kjører forbi eller du har en god ide for sikker lagring av plast.

Legg bilder på instagram og facebook og bruk emneknaggene #plukkplast, #opplandsbonden og #norgetrengerbonden

Originalfoto: Bondebladet

Kontaktperson i styret: Bjørnhild Kihle, tlf 480 38 536