Tørkekrisen i sommer førte til en enorm dugnadsinnsats for å skaffe nok fôr til husdyrprodusentene som ble rammet av en voldsom svikt i grasavlingene. Kornbøndene stilte opp, og aldri har det vel vært så mange rundballer med halm å se liggende rundt om på jordene som nå.

Landbruksforsikring sendte denne uka ut pressemelding om tyveri av rundballer, og Erling Aas-Eng ble i etterkant intervjuet i Østlendingen: https://www.ostlendingen.no/kriminalitet-og-rettsvesen/landbruk/hedmark/bonder-pa-ostlandet-opplever-na-at-hoyballer-blir-borte-pa-uforklarlig-vis-vi-far-inderlig-hape-at-f-rkrisen-ikke-har-kommet-dit-hen-at-vi-stjeler-fra-hverandre/s/5-69-639755

Hedmark Bondelag har heldigvis ikke fått noen rapporter om stjålne rundballer i vårt fylke.
Uansett er det en omfattende transport av rundballer som pågår i disse dager, siden rundballer med halm er solgt fra kornområder til husdyrbønder som har behov for fôr.
Mange transportører henter rundballer i områder hvor de ikke er kjent.
Derfor et tips: Merk rundballene! F eks med eiers eller mottakers navn, som bildet fra en kveldstur i Stange Vestbygd viser. Da kan i alle fall misforståelser ryddes av veien.