Norges Bondelag er en slagkraftig organisasjon. Jo flere vi er, og jo bedre vi samarbeider, jo sterkere er vi, sier Ellingsbø. Han viser til splitt og hersk-poltikken som føres av sittende Regjering nå. Da må vi stå sammen, og en medlemsøkning tar vi som et tegn på at det er flere som ønsker å stå sammen med oss. Svært gledelig!

Og, det er jo ikke til å stikke under en stol, det er godt at vi igjen er større enn Hedmark...., humrer han.

 

Når det blåser fra alle kanter, trenger vi å stå sammen

Fjoråret ga oss igjen eksempler på hvor viktig det er for ei næring å stå sammen. Mest konkret tenker jeg her på beitebruksnæringa, og det som skjedde på Toten og Hadeland. Lignende situasjoner har vi hatt oppover dalen, både i sommer og tidligere i år, men omfanget og mediablesten som kom med angrepene på Vest-Oppland, gjorde arbeidet Bondelaget gjorde synlig for både beitebrukere, bønder med andre produksjoner og folk som sympatiserer med oss, sier Trond.

 

Et urolig politisk landskap

Men det er ikke bare rovdyra som gjør at vi trenger å stå sammen. Vi har fått fire nye år med ei Regjering som har et mål om billigst mulig mat. Det er ikke forenlig med forbrukerens ønske om trygg mat og god dyrehelse, et fortrinn jeg mener vi kan slå i bordet med her i nord, sier Ellingsbø. Stortinget har vedtatt ei jordbruksmelding der Regjeringa ikke fikk særlig stort gjennomslag for egne ønsker. Jeg tror vi kan få stadig nye omkamper om viktige saker for næringa vår i Regjering og Storting, sier han. Og hvem skal eie jorda, er det bonden eller er det eiendomsspekulanter? Jeg mener vi har et styresett nå som vil kunne ødelegge mye for norsk matproduksjon, ødeleggelser som er vanskelige å reparere.

Og da trenger vi sterke organisasjoner som Norges Bondelag, som både kan få på plass gode løsninger for norsk matproduksjon, men også bidra til å hindre ødeleggelser. Det er tungt å jobbe med skadebegrensninger, men det er faktiske en viktig del av jobben vår, sier han.

Da er det godt å ha en medlemsvekst i ryggen!

 

Les også: Flere vil være medlemmer 

Samhold gir styrke! Fra opptoget for norsk landbruk foran Stortinget etter bruddet i jordbruksforhandlingene i mai 2017.