Målgruppen for kurset: Gårdbrukere på større og mindre bruk

Påmelding gjøres ved å sende epost til: 
fredrik.holte.breien@valdres.no
Frist: innen 28. februar. Pris: kr 600 ,- inkl mat.
Oppgi ønsket kurssted i påmeldingen.

Tre kursrekker i Valdres

Du kan velge om du vil følge kursrekka på Kvamshall, Løken eller Tingvoll:

Kvamshall (Lomen)
På Kvamshall er kursrekka slik:
Onsdag 6.mars kl 19:00-22:00: Økonomi
Onsdag 13.mars kl 19:00-22:00: Jordbearbeiding
Tirsdag 19.mars kl 19:00-22:00: Gjødsling
Link til kursetrekka på Kvamshall (Lomen) på Facebook

Løken (Volbu)
På Løken er kursrekka slik:
Onsdag 6.mars kl 11:00-14:00: Økonomi
Onsdag 13.mars kl 11:00-14:00: Jordbearbeiding
Onsdag 20.mars kl 11:00-14:00: Gjødsling
Link til kursrekka på Løken (Volbu) på Facebook

Tingvoll (Bagn)
På Tingvoll er kursrekka slik:
Tirsdag 5. mars kl 19:00-22:00: Økonomi
Mandag 11.mars kl 19:00-22:00: Jordbearbeiding
Onsdag 20.mars kl 19:00-22:00: Gjødsling
Link til kursrekka på Tingvoll (Bagn) på Facebook


Innhold i kurset:

Samling 1: ØKONOMI
Korleis få betre økonomi i grovfôr-produksjonen med fokus på gjødsling, kalking og jordarbeiding?

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling:
Grovfôrøkonomi. Kva viser resultata frå Grovfôr 2020? v/Aslag Botten, Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells
Kva fortel rekneskapstala for vanlege Valdres-bruk? v/Ole Arne Fugllien, Fagernes Økonomiservice

I løpet av samlinga blir det pause med servering

 

Samling 2: JORDBEARBEIDING
Korleis tek du vare på jorda di? Jordstruktur, jordarbeiding og jordpakking

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling:
Jordstruktur, jordarbeiding, jordpakking og moldinnhald v/Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet
Forsøk med forenkla attleggsmetodar v/Odd Helge Nysveen og Magne Vingdal, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet, Løken

I løpet av samlinga blir det pause med servering
 

Samling 3: GJØDSLING
Optimal gjødsling og kalking

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling
Rett gjødsling i høve til avlingsnivå, klimaperspektiv v/Tor Lunnan, Norsk Institutt for Bioøkonomi
Bruk av husdyrgjødsel og kalking v/Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet

I løpet av samlinga blir det pause med servering

 

Vel møtt!