Torsdag var 200 bønder og andre landbruksinteresserte samlet til inspirasjonsdag på NIBIO Apelsvoll. Dette var en møteplass mellom forsker/rådgiver og bonde. Dagen besto av fellesforedrag, mange småforedrag, ei real dugurdspause, utstillere fra ulike kunnskapsmiljøer og en sosial pust i hverdagen. Her er et knippe bilder fra dagen.

 

Regnbygene holdt seg unna Apelsvoll, men noen vindkast nådde de 200 deltakerne på inspirasjonsdagen.

 

Erik Lagethon fra Oppland Fylkeskommune og Annbjørg Kristoffersen fra NBIO Apelsvoll tester teknologien før foredragsholderne kommer.

 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet inspirasjonsdagen med fokus på hvor viktig landbruket er og hvor viktig det er å bygge kunnskap og nettverk.

 

 

Max Pircher viser fram hybrid-drone-flyet Hugin og Munin som er ute og innhenter informasjon om jordart/tilstand osv.

 

 

Håvard Lindgård lokker med seg roboten rundt på tunet. Framtida vil vise om vi kan få flere små kjøredoninger rundt om på jordene, noen førerløse, men presise på hvor de skal kjøre og hva de skal gjøre.

 

 

Audun Korsæth og Chouaib Harik ved Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll demonstrerer presisjonssprøyting, for anledningen med vann.

 

 

Tor Lunnan foredro om ulike engvekster og hadde fokus på hva vi bør tenke på mtp å få mest mulig fôr utover høsten. Nå er det nok viktigst med kvantitet foran kvalitet, mente han.

 

 

Jørn Haslestad fra NLR Innlandet og Anita Sønsteby fra NIBIO Apelsvoll fortalte om mulighetene som ligger i jordbærproduksjon.

 

 

Torsætra sørget for et gedigent og svært smakfullt dugurdsbord for deltakerne.

 

 

Øystein Nerby fra Mjøsen Skog viste hva vi kan oppnå når vi har fokus på god og strukturert oppfølging av treet gjennom hele livsløpet. Vi har mye å lære av presisjonsjordbruket, sa han.

 

 

NRKs Reidar Kjæstad var fascinert over utstyret til Senter for presisjonsjordbruk.

 

 

Det skjer mye spennende innen husdyravl, sa GENOs Hans Storlien. Han fortalte blant annet om GS-testing av hunndyr og hvordan vi benytter det i egen besetning.

 

 

Presisjonsjordbruk har vi drevet med til alle tider. Som guttunge var jeg med ute på jordet med bambusstaver for å markere avstander. Det er kanskje derfor jeg har blitt over snittet opptatt av dubbeditter som kan forenkle hverdagen min, sa han, og viste enkle grep med smarttelefonen. Han har også utviklet Beitesnappen av samme grunn; gjøre det lettere å forene beitedyr og eiere.

 

 

To blide fjes på stand til Oppland Bondelag; fylkesleder Kristina Hegge og nestleder Anders Hole Fyksen. I bakgrunnen ser vi Eli Dybdal i Inn på Tunet Innlandet som sammen med 15 andre utstillere var med på inspirasjonsdagen.

 

 

Audun Korsæth forteller om solcelleanlegget på låven på Apelsvoll og om økomiske betraktninger vi kan gjøre for solcelleinvestering på egen gard. Strømprisene framover vil gjøre dette mer interessant, tror han.

 

 

Bjørn Gunnar Hansen har reist rundt og fått servert mye kaffe og nyttige og gode historier ved mangt et kjøkkenbord. Han er spesialrådgiver i Tine og har, ved hjelp av alle samtalene og analyser av regnskap og husdyrkontrollen, funnet klare sammenhenger kunnskap, nettverk, personlighet, motivasjon og humør OG lønnsomhet. Bønder som er på hogget, klarer seg bedre og holder ut lenger som bønder. Dette er viktig å ha med seg i tøffe år som i år, sa han i avslutningsforedraget. Her i samtale med dagens programleder Ingvar Hage.

 

 

Programkomiteen for inspirasjonsdagen får en takk av programleder Ingvar Hage. Fv. Ingvar Hage, Erik Lagethon, Astrid Simengård, Harald Solberg, Annbjørg Kristoffersen, Petter Lunde og Håvard Lindgård.