Inspirasjonsdagen har vært planlagt en god stund, men tørkesituasjonen gjør at foredragsholderne kommer til å endre noe på de planlagte foredragene. Og uavhengig av de ulike programpostene, håper vi mange ser nytten av å møtes og kunne snakke sammen. Her er det mange som er i samme situasjon. Rundt om på tunet vil det være en del informasjonsstand. Har du spørsmål rundt krisepakker og ordninger vi har i forbindelse med tørkeskadene i sommer, vil Fylkesmannens Landbruksavdeling være tilstede for å svare på spørsmål.

 

 

 

Gardbrukere er kjent for å hive seg rundt når situasjonen krever det, både på kort og lang sikt. Vi er løsningsorienterte og er kanskje den yrkesgruppa som raskest tar i bruk både ny teknologi og ny kunnskap for drifta vår. Inspirasjonsdagen skal være en møteplass mellom forsker/rådgiver og bonde. Arenaen er NIBIO Apelsvoll på Østre Toten, og her ligger også Senter for presisjonslandbruk som vil spille en stor rolle denne dagen.

Vi ønsker bønder (nåværende og framtidige) og andre som har tilknytning til landbruket velkommen til Toten. Og vi; det er Oppland Bondelag, Oppland Fylkeskommune, NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

 

Program

Dagen er fylt med fellesforedrag og mange småforedrag/markvandringer, og vi håper programmet gir en god miks som er interessante for dere og deres gard. Dere står selvsagt fritt til å delta på foredrag hele dagen eller ta ei pause innimellom. Det blir en time dugurdspause midt på dagen. Det vil også være utstillere rundt om på Apelsvoll dere kan besøke.

 

Programmet som pdf-fil

 

Dugurdsbord fra Torsætra

Midt på dagen dekkes det et gedigent dugurdsbord eller koldtbord med mat fra Torsætra/Toten Selskapsmat.

 

 

Buss fra Nord-Gudbrandsdalen og Valdres

Vi setter opp et busstilbud fra Gudbrandsdalen og fra Valdres. Disse vil starte opp henholdsvis på Lesja og på Fagernes. Bussen koster 100 kr tur/retur, og du melder deg på rett buss og rett stoppested og betaler for turen under påmeldingslenka under.

 

 

Påmelding

Du melder deg på og betaler deltakeravgift (200 kr - inkluderer alle foredrag og mat) og evt buss (100 kr) via deltaker.no (lenke under). Her spør vi også etter e-postadresse og telefonnummer for å kunne varsle dere dersom viktige beskjeder skal formidles rett før. NB! Skriv ut kvitteringen/bekreftelsen. Denne må framvises ved inngangen.

Påmeldingen er bindende, dvs at innbetalt beløp ikke blir refundert om du ikke kommer.

Du melder deg på de enkeltforedrag du ønsker å gå på. Dette er ikke bindende, men vi trenger en indikasjon på antall pr foredrag for å sikre rett kapasitet på det enkelte foredragsrommet. Fellesforedragene og matservering er det ikke påmelding på. De er felles for alle, men skriv i kommentarfeltet om evt allergier.

Påmelding kan gjøres fram til 14. august.

 

 

Hvor ligger Apelsvoll?

NIBIO Apelsvoll ligger på Kapp på Østre Toten, Nylinna 226, 2849 Kapp. Det er 17 km fra Gjøvik og 24 km fra R4 ved Eina.

Veibeskrivelse fra Gjøvik.

Veibeskrivelse fra R4 ved Mjørlund (midt på Einastranda) 

Dronebilde over NIBIO Apelsvoll. Foto: NIBIO

 

 

Håkon Skaug promoterer inspirasjonsdagen

Krabys store sønn Håkon Skaug, kjent fra blant annet Urbane Totninger, er nysgjerrig på hva som skal skje denne dagen. Dette gir han også uttrykk for i de to filmene under:

Håkon uttaler seg om brunstregistrering i fjøset til Lena-Valle videregående skole

Håkon prøvekjører drone på NIBIO Apelsvoll

 

 

Oppland Fylkeskommune er initiativtaker og støttespiller

Grunnlaget for arrangementet er bioøkonomistrategien for Innlandet og oppdragsgiver er Oppland Fylkeskommune. Fylkeskommunen har også bidratt økonomisk og gjort det mulig å arrangere denne dagen med en lav deltakeravgift.

Vi ønsker å formidle kunnskap og nyvinninger (i dag og framover) innen landbruk, herunder husdyr, jordbruk og skogbruk – vise innovative løsninger.

Målgruppe: bønder (nåværende og framtidige) og andre som har tilknytning til landbruket i Oppland

Mål: Deltakerne skal dra hjem med minst en idè på noe nytt de vil begynne med og/eller minst en ting de ønsker å endre på sin gard.