Ansatte i Hedmark Bondelag, fra venstre: Anne Rustad (førstekonsulent), Guro Breck (organisasjonssjef) og Mona Solum Gjestvang (rådgiver).

Bakgrunnen for endringen er altså at organisasjonssjef Margrete Nøkleby er ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i vikariat fra 1. juni 2018 til 1. april 2019.

I denne perioden vikarierer Guro Breck i Nøklebys stilling som organisasjonssjef i Hedmark. Breck har vært ansatt som rådgiver i Hedmark Bondelag siden 2013, da hun kom fra en stilling som nyhetsredaktør i Østlendingen.

Som vikar i rådgiverstillingen er Mona Solum Gjestvang ansatt fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019.

Solum Gjestvang er utdannet veterinær, og har bred landbruksfaglig bakgrunn fra blant annet Nortura, ScanPig/Kjøttbransjens landsforbund, Animalia Helestjenesten for svin, Norsk Elgsenter og Strand Unikorn.

Les gjerne mer om "jobbrotasjonen" og Hedmark Bondelags arbeid her:

https://www.ostlendingen.no/landbruk/elverum/nyheter/vi-kan-ikke-sitta-og-gapa-pa-toppen-av-vala-og-vente-at-andre-skal-fo-oss/s/5-69-594454