Gjennom jordbruksforhandlingene 2018 ble det enighet om at det skal utredes ordninger som skal gi bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel på svinekjøtt i Norge, og det arbeides for tiden med et forslag som skal legges ut på høring 1. september. I den forbindelse ønsker Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og organisasjonssjef i Norsvin, Gustav Grøholt, innspill og meningsytringer fra norske svineprodusenter.

Møtet er en del av en møteserie de to har deltatt på rundt om i landet, og turen er nå kommet til Hedmark og Oppland. Vi håper så mange som mulig av svineprodusentene i våre to fylker - både leverandører til samvirke- og til andre slakterier - har anledning til å møte opp og si sin mening om hvordan fremtidas markedsregulering på svin best kan gjennomføres. På møtet deltar også Ole Nikolai Skulberg fra Nortura Totalmarked.

Program:

Sted:          Nortura Rudshøgda
Tid:            Torsdag 9.august kl. 18 30- 22 00

Møteleder: Erling Aas-Eng, Fylkesleder Hedmark Bondelag

18 30: Velkommen v/ May Aannerud, leder Norsvin Oppland
18 35: Nortura Totalmarked: Markedssituasjonen sett fra markedsregulators side. Hvordan ser vi på mulighetene framover?

19 05: Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag: Hva betyr protokollen i jordbruksoppgjøret i forhold til konsesjon og engangspurker? Hva vil Bondelaget gjøre?

19 35: Gustav Grøholt, organisasjonssjef, Norsvin: Hva tenker Norsvin om mulighetene til å balansere markedet og nye målepunkt for telling av purker?  

20 05: Kaffe, enkel bevertning

20 25: Diskusjon og spørsmål

21 50: Oppsummering og vel hjem v/Lars Petter Bartnes        

 Velkommen!