Innlandet Bondelag-leder Elisabeth Gjems og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Slik lød kravet fra leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag, da hun tirsdag 19. januar 2021 holdt appell under bålaksjon mot ulveforvaltningen. 

Svært sentrale politikere stilte opp på markeringen utenfor Elverum rådhus, blant andre: 
Stortingspolitikerne Trygve Slagsvold Vedum (Sp, 1. kandidat 2021) og Emilie Enger Mehl (Sp, 2. kandidat 2021), Elverum-ordfører Lillan Skjærvik (Ap), Even Eriksen (3. kandidat for Hedmark Ap),  Yngve Sætre (2. kandidat for Hedmark Høyre), Truls Gihlemoen (3. kandidat for Hedmark Frp) og Mari Gjestvang (leder av utvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune og representant i rovviltnemnda, Sp).

Bakgrunn for markeringen var som følger:

Før jul ble det klart at regjeringa overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringa tillater kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, og mener det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene.

Bålaksjonen satte fokus på det store demokratiske problemet med dagens rovdyrforvaltning. 
Det skal være en høy terskel for å sette rovviltnemndenes vedtak til side. Men i ulveforvaltningen har regjeringa etablert en svært lav terskel for å gripe inn – om det i det hele tatt finnes noen terskel. Dette strider mot selve formålet med å opprette rovviltnemndene; å sikre lokal forvaltning av ulvebestanden.

Elisabeth Gjems sa det slik: 

- Det lyser mange bål rundt i vinternatta i Norge i kveld. Slik må vi gjøre det, når vi ikke kan samle tusenvis og gå i fakkeltog. Utrolig nok har det blitt en tradisjon i januar – vi går i fakkeltog, og kravet er det samme: Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv må følges. Det er helt uakseptabelt, og egentlig ganske uforståelig, at vi år etter år må kjempe i motvind for at det som landets aller høyeste organ har vedtatt, skal bli etterfulgt, sa fylkeslederen i Innlandet Bondelag. 

Hun viste til at rovviltnemndenes vedtak er i tråd med bestandsmålet på 4-6 ynglinger, som Stortinget har fastlagt:

- I år er det offisielle tallet på ynglinger 8,5. Rovviltnemnda vedtok å ta ut 4 helnorske og en grenseflokk, slik at bestanden kom ned på 4 ynglinger. Regjeringa bestemte uttak av 2 flokker, slik at bestanden da ligger på 6,5 ynglinger. Pussig nok havnet Regjeringas klagebehandling på nøyaktig samme innstilling som Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) hadde til Rovviltnemnda, sa Gjems, og la til.

- Og det kryr av ulv i skogen. Letjenna-reviret som ble tømt i fjor er allerede fylt av nye ulver. Slettåsreviret som ble tømt i 2019 er allerede fylt opp av nye ulver. Både Kynna- og Aurskogrevirene der fellinga er i gang viser seg å ha langt flere dyr enn forvaltninga trodde på forhånd.

Markeringen høstet stor politisk støtte. Lista over appellanter var som følger:

  • Velkommen til bålaksjon og kort appell fra Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag 
  • Velkommen til Elverum v/ordfører Lillian Skjærvik
  • Appell – Vidar Helgesen, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
  • Appell – Ellen Fauske Bleness, grunneier i Engerdal og representant for skogeiersamvirket
  • Appell – Trygve Slagsvold Vedum, 1. kandidat Hedmark Sp
  • Appell – Emilie Enger Mehl, 2. kandidat for Hedmark Sp
  • Appell – Even Eriksen, 3. kandidat Hedmark Ap
  • Appell – Truls Gihlemoen, 3. kandidat Hedmark Frp
  • Appell – Yngve Sætre, 2. kandidat for Hedmark Høyre

Det var en gjennomgående enighet om at politikken egentlig burde være klinkende klar, ut fra Stortingets vedtatte bestandsmål og rovviltnemndenes vedtak. Partiene sto samlet om dette.

- Når et vedtak er fattet i vårt høyeste folkevalgte organ, så må det følges opp. At regjeringen slår strek over stortingsvedtaket, vitner om arroganse. Vi kommer til å utfordre Erna på dette i et møte allerede i morgen, sa Sp-leder og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum.

Han la vekt på at rovviltpolitikken ikke minst handler om respekten for de menneskene som lever i norske bygdesamfunn.

Ellen Fauske Bleness, som er grunneier i Engerdal og representant for skogeiersamvirket, tok også for seg de lokale konsekvensene i sin sterke appell. At ulv fraktes ut fra bygda i helikopter, mens befolkningen kjører den lange vegen til sjukehus i bil, var et av de levende bildene hun brukte.

Eneste representant for regjeringspartiene var Yngve Sætre (bildet til høyre), som er 2. kandidat for Hedmark Høyre til stortingsvalget 2021 og kommunestyrerepresentant i Elverum. 

- I en undersøkelse som vi i Elverum fikk utført, svarte 76 prosent at de har hatt negative opplevelser med ulv. Stortingets rovviltforlik fra 2016 var et svært godt håndverk. Poenget er at det må følges opp - det er det som mangler, sa Sætre, og fortalte videre:. . 

- Vi hadde et klart budskap overfor klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da vi hadde møte med han i høst, om at Stortingets vedtatte bestandsmål må følges opp. Jeg beklager at det ikke har blitt gjort. Dere kan stole på at vi i Hedmark Høyre vil følge opp vår klare rolle i rovviltpolitikken også videre framover. 


 


Kristina Hegge, nestleder i Innlandet Bondelag, Ola Råbøl, seniorrådgiver i Innlandet Bondelag og Engebret Grindalen og Amund Grindalen fra Elverum Bondelag med plakater og munnbind med teksten: NOK ULV NÅ..


Emilie Enger Mehl, Elisabeth Gjems, Kristina Hegge og Trygve Slagsvold Vedum. 

Innlandet Bondelag sto bak arrangementet i samarbeid med øvrige organisasjoner i Naturbruksalliansen. Alliansen er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles innsats for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.
Organisasjonene bak Naturbruksalliansen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.