Vi er utrolig heldige som har fått beholde Trond Ellingsbø som leder så lenge, sier leder i valgkomiteen, Andreas Høiby. Trond har gjort en kjempejobb for Oppland Bondelag. Han har vært en god talsperson for Opplandslandbruket og for norsk landbruk. Trond signaliserte i fjor at han ønsket å gi seg, men han har gitt valgkomiteen tid til å finne den rette kandidaten.

Påtroppende og avtroppende leder i Oppland Bondelag. Her under fjorårets årsmøte.

Valgkomiteen la den kabalen i fjor med å foreslå Kristina Hegge som nestleder. Hun har hatt et travelt år i den stolen, og vi mener hun har gjort en god jobb som nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag, sier Høiby. Nå er hun også inne i sluttfasen på mentorprogrammet Ta Grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Dette gjør at vi mener hun er godt kvalifisert til lederjobben, sier Høiby.

 

Anders Hole Fyksen foreslås som ny nestleder

Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle fra Østre Toten foreslås gjenvalgt for to nye år i styret. Anders Hole Fyksen er i tillegg foreslått som ny nestleder når Kristina Hegge rykker opp.

Lars Egil Blekkerud fra Gran og Olav Røssum fra Nord-Fron er foreslått inn på plassene som nytt styremedlem og som fast møtende 1. vara. Hvem som får den ene og den andre plassen er imidlertid ikke valgkomiteen helt enige om.

Valgkomiteens representant fra Nord-Gudbrandsdalen ønsker Olav Røssum inn på fast styreplass og Blekkerud på 1. vara. Mens de fire andre i valgkomiteen ønsker Lars Egil Blekkerud på fast styreplass og Røssum som 1. vara. Begge møter uansett fast i styret, og nå er det opp til årsmøtet og avgjøre saken.

Jon Lerhol fra Vang er ikke på valg.

Ole Kristian Oldre fra Øystre Slidre foreslås som 2. vara og Kristian Bleken fra Fåberg som 3. vara.

 

Valgkomiteen: f.v Alf Bernhard Ouren, Jon Waalen, Ellen Marie Gjeilo, Andreas Høiby og Henrik Grøndalen

 

Kontaktperson: Andreas Høiby, telefon 91120408.