Program

 

 

LØRDAG 2. FEBRUAR 2019

10.00

 10.30

10.45

Kaffe og registrering

Åpning ved leder i Landbruksråd Innlandet

Innlandet – samarbeid – Innovasjon – muligheter v/ Jon Kristiansen, NHO Innlandet 

11.15

 

Sosiale medier og marked – hva har vi gjort for å nå ut til våre kunder?

v/Line og Kjell Gudmund Svien, Tyinlam

Profesjonalisering av Inn på tunet-næringen v/Eli Grøntoft Dybdahl (daglig leder) og Marita Aanekre (deleier), Inn på Tunet Innlandet SA

Småskala produksjon og marked – REKO-ring og andre markedskanaler

v/ Gunhild og Ole Asmund Sylte Bonden Sylte, Fåvang og Rebekka Bond i prosjekt Matnyttig

Endringer i markedet – hvordan tilpasse seg markedsendringer/trender i volumproduksjon?

v/ Harald Bjerknes, Nortura

 

 

Samhold, markedsbalanse og økt norskandel for grøntsektoren

V/Morten N. Andersen, GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)

 

12.15

Din gard og dine forutsetninger – LEAN som verktøy for å oppnå mer med mindre innsats

v/Sverre Lang Ree

EDEL – hvordan tjene mer penger på skogen din?

Om EDEL, ALLMA og Skogfond v/Anne Guri Kløvstad og Lisbet Rustad, Mjøsen Skog

Biogass på gårdsnivå – muligheter og økonomi

 V/ Svein Guldahl, Norges Bondelag

 

Endret klima og tette grøfter – hvordan går vi løs på dette? Om god agronomi og drenering, Eivind Bergseth (NLR)

 

Hvorfor og hvordan er husdyr viktig for biologisk mangfold? v/Ragna Kronstad, agronom og kommunikasjonsrådgiver Sabima

 

13.00

LUNSJ

 14.00 

 DYREVELFERD v/ Harald Gjein, Mattilsynet og Anja Fyksen Lillehaug, Norges Bondelag i dialog

15.00

Dyrevelferd – hvordan vet vi at dyr, med særlig fokus på fjørfe, har det bra?

v/Guro Vasdal, Animalia

Dyrevelferd i mjølkeproduksjon

v/Olav Østerås, veterinær Tine

 

Kornet fra bonde til forbruker – hvordan sikre en kostnadseffektiv vei?

v/Arnfinn Sjøseth, Felleskjøpet Agri

Dyrevelferd på gris

v/ Odd Magne Karlsen, Nortura

 

Slitne bønder og sultne dyr – tiltak for å unngå dyretragedier

Tyr/NLR?

Guro Alderslyst/

Linn Thorud

 

15.45

PAUSE

 16.15

17.00

Ett tun, flere generasjoner og mange roller – til glede og besvær? – Hedvig Rognerud, Rådhuset Vingelen

Avslutning av dag 1 

 19.00

19.30

Thor Gotaas tar oss med på en historisk reise blant ulike «innlendinger»

Innlandsmeny – presentert av kokken 

 

 

 

SØNDAG 3. FEBRUAR 2019

09.30

Solcelleanlegg – noe for min gård? v/

Ove Nordahl, Solsjef i Stange Energi

Gründer – veien fra idè til forretning

v/Ingvild Aarhus,

Skåppå

 

Kusignal sammen med moderne teknologi –framtidens suksessfaktor?

v/ Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

 

Ung bonde i med- og motgang – om unge bønder og psykisk helse

v/Ivar Erik Ree, Mental Helse Ungdom og Henrik Kjeldsen, bonde i Telemark

 

 

 

10.30

Ny teknologi for bærekraftig planteproduksjon v/ Åsmund Langeland, NLR Innlandet

Garden min – inspirerende og lønnsomt mangesysleri

v/Erling og Karoline Vold (Røhne nedre ) og

Børe og Annette Vold (Elton Søndre)

 

Datainnsamling i landbruket – til bruk for bonden

v/ Mimiro (Tine og FKs nye teknologiseskap)

Klimakua- Hvordan kan storfe ta ansvar for å redusere klimautslipp fra landbruket?

Eli Hveem Krogsti, Tyr og Sverre Lang-Ree, GENO

Muligheter med Innovasjon Norge

v/Olve Sæhli, Mari Pandum og Tom Arild Fredriksen, Innovasjon Norge, Innlandet

 11.15

PAUSE/UTSJEKK 

 12.00

Fra risiko til muligheter og bærekraftige løsninger v/ Sven Mollekleiv, Det norske Veritas 

13.00

LUNSJ OG VEL HJEM

 

Programmet som eget dokument

 

Programkomiteen: f.v. Ivar Skramstad, Lisbet Rustad, Geir Langseth, Astrid Simengård og Per Sigve Lien. Mona Solum Gjestvang og Ole Paulsen er også i komiteen.Bilde av programkomiteen

Les mer om foredragene og foredragsholderne her.

 

 

Hyggelig pris – og enda hyggeligere om dere er flere

Pris (inkluderer mat, overnatting og alle foredrag):

kr 2.200 for den første og kr 1.200 for den neste (i dobbeltrom)

Meld deg på her

Bindende påmelding og vi holder påmeldingen åpen til 6. januar.

Har dere mulighet, anbefaler vi å komme fredag kveld. Hotellet har egen pris for tilknytningsdøgn fra fredag til lørdag på kr 1206 kr for et dobbeltrom (to personer) og 1006 kr for et enkeltrom. Ta kontakt direkte med Scandic for ekstranatt på tlf 62 35 99 00.

 

PS. Den lave deltakerprisen er mulig takket være støtte fra Oppland Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune.