Av den grunn tilbyr vi våre medlemmer kurs med våre jurister og fagfolk. Kurset er åpent for alle, men da med en kursavgift for de som ikke er medlemmer i Bondelaget.

Kurset holdes 12. april kl 18.00 – 22.00 på Vertshuset V-E6, Biri


Kursavgift:
Medlemmer Bondelaget:                      Gratis
Ikke medlemmer Bondelaget:              Kr 1.000

Påmelding til kurset: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/kurserstatningfortapavhusdyr
innen onsdag 4. april.          

Program
Erstatning for tap til rovdyr

Tid

Tema

10 min

Introduksjon
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

15 min

Rovviltforvaltningen
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård
Institusjonene beitebrukerne må forholde seg til

40 min

Vilkår for erstatning etter tap til rovdyr, inkludert avkortningsproblematikk
ved advokat Karoline Hustad 

Gjennomgang av erstatningsvilkårene

15 min pause

 

20 min

Forts. vilkår for erstatning etter tap til rovdyr
ved advokat Karoline Hustad

20 min

Gjennomgang av erstatningssøknadsskjema
ved advokat Karoline Hustad

15 min pause

 

40 min

Dokumentasjon av tap og tapsårsak
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

10 min pause

 

20 min

Hva bør du tenke på før beiteslipp
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

35 min

Åpen post
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

Erfaringsdeling
Hvilke problemstillinger oppstår i praksis?