Anne-Lise Brenna Ording er leder i Brandval og Vinger Bondelag, og delegat fra Hedmark til Norges Bondelags årsmøte. Her følger innlegget som Brenna Ording holdt i generaldebatten på Norges Bondelag:

Ordfører, Bondetinget

I søndre halvdel av Hedmark er vi i ferd med å stifte mer og mer bekjentskap med en art som i flere år har skapt problemer i Østfold og deler av Akershus; jeg snakker sjølsagt om villsvin. 

Villsvin står på fremmedartslista til Artsdatabanken, eller det de fleste av oss kjenner som svartelista. I går (5. juni) kom den nyeste oppdateringa av fremmedartslista, og ikke overraskende står villsvin fortsatt på denne. At en art står på fremmedartslista vil si at den er vurdert å utgjøre en høy eller svært høy økologisk risiko, og dermed er uønsket i norsk natur. 

Dette burde etter mitt syn føre til automatisk uttak av arten. Det er per i dag åpen jakt på villsvin hele året, men kun hvis grunneier tillater det. Slik regelverket er, eller tolkes (?), i dag, kan en grunneier nekte jakt på arten på sin eiendom og dermed i prinsippet frede arten innenfor et geografisk område.

En flokk villsvin kan være svært ødeleggende i mange produksjoner, for ikke å snakke om faren for smittespredning. I nabolandet vårt beregnet Sveriges landbruksuniversitet i 2015 at den årlige kostnaden for det svenske jordbruket er på 1.095 millioner svenske kroner, og kostnader ved trafikkulykker på grunn av villsvin ligger på ca. 95 millioner svenske kroner årlig.

Jeg håper og ber om at vi skal slippe å se lignende situasjoner og tall i Norge, men da må tiltak iverksettes raskt. Jeg ber Norges Bondelag om å sette press på norske myndigheter for å få på plass et tydeligere regelverk for systematisk uttak av uønskede arter. Norsk matsikkerhet og framtidig matproduksjon kan ikke settes på spill på grunn av enkelte grunneieres ønske om nye jaktinntekter!

Takk!

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, la etter innlegget fram for årsmøtet at det nå er trykk på dette problemet

- Vi har startet et samarbeidsprosjekt med Norsvin om dette. AgriAnalyse skal i den forbindelse utarbeide en rapport for oss. Problemstillinger rundt villsvin er også oppe i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, sa Skorge.

Han la vekt på faren som villsvin kan utgjøre for dyrehelsa på norske gårder, blant annet med smitte av afrikansk svinepest.

- I Østfold er det laget en forvaltningsplan for fremmed art når det gjelder villsvin. Det blir helt feil. Dyrehelsa må gå foran. Dette er en sak vi skal arbeide videre med, sa Skorge.

Også stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) tok opp villsvinsaken i sin hilsen til årsmøtet:

- Villsvin skal ikke forvaltes. De er uønsket i norsk natur. De skal skytes, sa han kontant.