Norskansvarlig Espen Gultvedt i Bama Trading og Øyvind Briså fra Bamas konsernledelse kom med viktige avklaringer i møtet.

Tørken gir en drastisk redusert avling innen flere grøntproduksjoner. Dette kom tydelig fram på et møte som Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag sammen arrangerte for produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i Hedmark og Oppland torsdag 9. august.
I denne situasjonen blir det særdeles viktig å få solgt mest mulig av de avlingene som er produsert. Rapportene fra ulike produksjoner viste tydelig at årets avlinger av mange typer grønnsaker, samt poteter, vil gi produkter av mindre størrelse, og med annet utseende enn normalt. Dette gjelder f eks krokete og mindre gulrøtter, små løk og skurvete poteter.

Det var stor enighet om at det er viktig at forbruker nå får tilbudt og kjøper grønt som ser annerledes ut enn hva de er vant til. Etter foredrag fra Espen Gultvedt, norskansvarlig i Bama Trading, var det en viss optimisme å spore i salen, som huset over 60 grøntprodusenter, rådgivere og ansatte i næringa.

Gultvedt var tydelig på at Bama ser alvorlig på situasjonen, og vil treffe ekstraordinære tiltak. Per dags dato er følgende mest aktuelle:

  • Endringer av spesifikasjoner (størrelse, utseende etc)
  • Økt markedsføring av produkter det er ok avlinger på
  • Ta ut de prisene markedet tillater
  • Vurdere andre økonomiske tiltak
  • For å ta riktige beslutninger må vi ha så god informasjon som mulig pr produkt

Når det kommer til enkeltprodukter, nevnte han særlig løk av mindre størrelse, og som er noe «solbrent», mindre, tynnere og krokete gulrot, samt mindre og dels skurvete potet.
Kvaliteten virker imidlertid å være svært god, selv om en ikke har fått testet lagringsevnen ennå.


Daglig leder Morten N Andersen i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd  og norskansvarlig Espen Gultvedt i Bama Trading.

Daglig leder Morten N Andersen i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd sa det slik:

- Nå skal vi heie på og applaudere forbrukere som handler norskprodusert og annerledes utseende vare. Og så skal vi kjøre på og opprettholde fokuset på samhold, markedsbalanse og økt norskandel.

Våre tillitsvalgte har blitt intervjuet i flere medier i forbindelse med møtet, se artiklene her (de to første krever ikke abonnement, så les i vei!):

https://www.ostlendingen.no/jordbruk/hedmark/var/torr-sommer-vil-gi-krokete-gronnsaker-i-butikken/s/5-69-626437

https://www.nrk.no/ho/forvent-a-se-_styggere______-gronnsaker-i-butikken-1.14159881

https://www.h-a.no/nyhet/positive-til-bamas-signaler

https://www.h-a.no/nyhet/vanning-hindrer-katastrofeaar

https://www.h-a.no/nyhet/ber-folk-kjope-smaa-og-rare-gronnsaker

https://www.h-a.no/debatt/leder/landbruket-trenger-hjelp


Leder i Hedmark Bondelags grøntutvalg Ole Morten Nyberg, fylkesleder i Oppland Kristina Hegge og fylkesleder i Hedmark Erling Aas-Eng sto bak møtet.

Uansett: Det venter svært tøffe tak for grøntprodusentene utover. Bolken om avlingsskade, forsikring og økonomi viste at det er stor bekymring hos produsentene. Avlingsskadesystemet er svært dårlig tilpasset grøntproduksjon, og det er stort behov for både akutte tiltak og forskriftsendringer for framtida.


Det var stort engasjement i salen, og næringspolitisk sjef Margrete Nøkleby i Norges Bondelag fikk anledning til både å svare på spørsmål og ta med seg tydelige innspill tilbake til hovedstaden.