Vi har satt sammen noen særdeles gode paneler til begge debattene, der svært sentrale og kompetente personer skal diskutere høyaktuelle temaer i landbrukspolitikken. Se info om hvert av arrangementene nedenfor.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Velkommen!