Fylkesleder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, mener Jensens uttalelser vitner om liten forståelse for det store presset som mange sauebønder har vært under i sommer. Han inviterer derfor miljølederen til å komme til Hedmark og møte de som har blitt berørt av sommerens herjinger.

- Jeg skjønner at det er WWF-lederens jobb å være på ulvens parti, men jeg synes det blir i overkant kynisk å stemple Fylkesmannens jaktforslag som sørgelig og trist, når vi vet at det er bønder i Rendalen som i sommer har måttet gi opp å drive familiegården videre på grunn av stort rovdyrpress, sier Aas-Eng.

Han håper at WWF-lederen ønsker å komme for å bli bedre kjent med situasjonen for bøndene som er berørt.

- Jeg vil invitere WWF-lederen til å komme hit og møte bønder som har blitt berørt av ulveherjingene i sommer. Forhåpentligvis vil det gi større forståelse av hvilket vanvittig press disse menneskene har stått overfor, sier bondelagslederen.

Han viser til at Fylkesmannen i Hedmark sitt forslag er i tråd med Stortingets rovdyrforlik, som legger til grunn at vi både skal ha levende ulvebestander og sau som bruker utmarksressursene til matproduksjon i Norge.

- Jeg mener Fylkesmannen i Hedmark sitt forslag vil ivareta Stortingets vedtak og regner med at det følges opp, sier Aas-Eng.

Les også: http://www.bondelaget.no/hedmark/fornoyd-med-lisensfelling-av-24-ulver-article84798-177.html

Saken skal behandles av rovviltnemdene på fredag, 16. september.

For mer informasjon, kontakt:

Erling Aas-Eng, fylkesleder i Hedmark Bondelag, tlf: 402 32 837