Over 200 sauer og lam har blitt tatt av ulv i Nord-Østerdal så langt denne beitesesongen. Søndag kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk til Signevangen i Gammeldalen, etter at beitebrukere, politikere og fellingslag lenge har ønsket å få han i tale.

Står bestandsmålet fast?

- Situasjonen vedrørende ulveangrep i beiteprioritert område er nå er ute kontroll, sa leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng til statsråden, og viste til angrepene i Rendalen i 2016, Hadeland i 2017 og nå i Nord-Østerdal.

- I løpet av disse årene har antall ulv og ynglinger innenfor ulvesonen økt betydelig, noe som har betydning for det trykket som oppleves utenfor sonen. Jeg ønsker derfor å vite hvordan bestandsmålet for ulv på 4-6 årlige ynglinger skal tolkes: Som et minimumsmål eller som et intervall det er politisk enighet om at vi skal holde oss innenfor, spurte Erling Aas-Eng som også tilbakeviste påstanden om at norske streifulver ikke gjør skade i Norge og derfor ikke kan tas ut.

Ingen nyheter fra statsråden

Mange hadde forventninger om at ministeren hadde med seg gode nyheter da han kom på besøk, men i runden med spørsmål fra de som var tilstede, kom det ingenting nytt fra statsråden.

- Det er enighet om at vi skal følge opp den todelte målsetninga og at vi skal ha rovdyr i norsk natur. Nå ligger vi på 8,5 ynglinger, og de internasjonale forpliktelsene våre må sees opp mot Stortingets vedtak, svarte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Erling Aas-Eng var en av flere som tok opp spørsmålet om erstatning med statsråden.

Mange møtte fram for å høre hva statsråden hadde å si, og mange ble skuffa. Det var ingen gode nyheter å meddele fra departementet i Oslo.

Ville ha svar om erstatning

- Vil erstatningsutbetalinga etter ulveangrepene på Hadeland i 2017 ville bli førende for erstatningsutbetalinger i Nord-Østerdal i år? På Hadeland omfatta erstatningsutbetalingene også de mange som ikke selv hadde mista sau, mens som deltok på andre måter for å minimere skadeomfanget, sa Aas-Eng.

Klima- og miljøministeren viste til at man kan søke rovdyrerstatning fra fylkesmannen, men kunne ikke love ekstra bevilgninger.

Ola Elvestuen ble også utfordra på flere tiltak som kan gjøre det lettere å felle ulv i framtida.  Det ble pekt på behovet en egen forskrift for skadefelling, og bedre arbeidsforhold for skadefellingslagene, blant annet tilgang på bedre kommunikasjon i områder med dårlig mobildekning. Og det ble etterlyst økte midler til FKT-prosjektet (prosjektet forebyggende og konfliktdempende tiltak). Dette kunne ikke Elvestuen svare på direkte.

- Skal fortsatt være beiteprioritert område

Både bønder, lokalpolitikere og representanter fra faglagene pekte på betydningen landbruket har i Nord-Østerdalen, og hva rovdyrangrep gjør med framtidstroa til næringa.

- Verdiskapninga basert på landbruk er viktig i vår region. Ulv må tas ut av beiteprioriterte områder. Hva er ellers betydninga av beiteprioritet, sa ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga.

- Rovdyrangrep går på psyken løs, og det går utover avlsgrunnlaget. Vi føler krise og avmakt, og spesielt ille er det når vi har tørke i tillegg.

- Det er et viktig område for matproduksjon, og det skal fortsatt være et beiteprioritert område, understreka statsråden. Uten at de mange oppmøtte på Signevangen ble beroliga av det.