Statens tilbud foreslår en reduksjon av budsjettmidlene med 70 millioner, mens jordbruket krevde en økning på 577 millioner. Det er jo nettopp budsjettmidler som er verktøyet for å utøve en aktiv landbrukspolitikk, sier Ellingsbø. Det er med budsjettmidler du kan styrke økonomien til de små og mellomstore brukene, mener han.

De største brukene har hatt ei anstendig utvikling den siste tida. Nå er det på høy tid å heve nivået på inntekta til de små og mellomstore brukene, mener Trond. Det er nettopp dette som er hovedmålet i vårt krav, og Staten svarer altså med å redusere denne muligheten.

Store ringvirkninger

Tilbudet tar utgangspunkt i at det har gått bra i norsk jordbruk, mens vi er inne i ei vanskelig tid for andre bransjer. Det sa Statens forhandlingsleder, Leif Forsell, under dagens pressekonferanse.

Er det riktig å straffe landbruket for at det er vanskelige tider i enkelte andre bransjer i Norge, spør Trond Ellingsbø. Etter min mening må det nå satses på landbruket, og det er spesielt viktig å løfte inntekta på de gardene vi har flest av. Dette får også store positive ringvirkninger for andre næringer, og det trenger landet vårt.

Fra pressekonferansen der Statens forhandlingsleder legger fram Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

 

 

Fylkesleder Trond Ellingsbø og organisasjonssjef Ola Råbøl studerer Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Hele Statens tilbud kan lastes ned her.

Av tiltakene Staten foreslår overfor jordbruket er det to ting vi vil trekke fram, sier Ellingsbø:

Det er interessant å se hvordan Staten svarer på vårt ønske om å satse på korn i de områdene jorda egner seg til det og gras i områder der det ikke kan produseres korn. Staten legger opp til en kraftig reduksjon i arealtilskudd på grovfôr i kornområdene, og de går dermed inn med pisk som stimuli.

Når det gjelder storfekjøtt, tilbyr Staten et kvalitetstilkudd på storfekjøtt i klasse O+ og bedre. Det er lett å være enig i at det bør stimuleres til kvaltitetsproduksjon, sier fylkeslederen, men til hvilken pris? Størstedelen av stofekjøttproduksjonen foregår i kombinasjon med mjølkeku, og her er det utfordrende å nå opp i O+. Denne kombinasjonskua viser seg også å være den mest klimasmarte måten å produsere storfekjøtt på. Med et så stort økonomisk skille mellom O og O+, frykter vi dessuten at dette vil føre økt kraftfôrforbruk i storfekjøttproduksjonen.

Rekordmange støtter landbruket

Folk flest, 92 prosent av befolkningen, vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse. Ipsos MMI har gjennomført undersøkelsen for Norges Bondelag jevnlig siden 1979. Aldri før har andelen som ønsker et landbruk av samme omfang som i dag vært større. Mer om undersøkelsen kan du lese her.

 

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286

Kommentarer fra Norges Bondelag