Infomøte for landbruket/grunneiere om skadeserstatning og hvordan samhandle for å redusere skade

Dombås samfunnshus på Dombås ungdomskule,torsdag 23. august 2018, 19:00 - 21:00 kl 19:00 -21:00

Ved inngang serveres kaffe og twist.

Program

19:05-19:10 Velkommen ved Fylkesmannen i Oppland, v/ Torild Jacobsen viselandbruksdirektør i Oppland.

19:10 – 19:40 Skadeordningen ved Forsvaret, v/Marianne Bø fra Forsvarets operative hovedkvarter.

19:40 – 20:10 Skadeserstatning og øvelsel ved Bondelaget(BL), v/Erlend Stabell Daling – jurist BL.

20:10 – 20:20 Beinstrekk og rigging av panel

20:20 – 21:00 Spørsmål og dialog mellom sal og panel.

I panelet: Forsvaret, Fylkesmannen, Bondelaget, landbrukskontoret.